AI varuje před přílišnou závislostí na umělé inteligenci: Pozor na ztrátu schopnosti rozhodovat se nezávisle

18. 05. 2023
AI varuje před přílišnou závislostí na umělé inteligenci: Pozor na ztrátu schopnosti rozhodovat se nezávisle
foto: Zdroj Pixabay/Ilustrativní obrázek

V sérii rozhovorů s umělou inteligencí jsme si nyní vybrali oblast politiky. Zajímalo nás, jak AI může být nápomocná pro veřejné funkcionáře. AI vyjmenovala v tomto ohledu mnoho pozitiv jako například schopnost analýzy dat, predikce, detekce dezinformací. Zeptali jsme se i na rizika. V této oblasti varovala i před tím, že stejnějako může pomoci detekovat dezinformace, může také být zneužita k manipulaci s informacemi a šíření dezinformací.

Dobrý den, stroji.
Dobrý den! Jak ti mohu pomoci dnes?

Ráda bych se zeptala na několik otázek týkající se přínosu umělé inteligence pro politickou sféru. Jak konkrétně může být AI v této oblasti nápomocná?

Umělá inteligence (AI) může být přínosná v politice v několika oblastech:

1. Analýza velkých dat: Politici mají k dispozici obrovské množství dat, včetně veřejných postojů, sociálních médií, statistik atd. AI může pomoci analyzovat a porozumět těmto datům, identifikovat trendy a vzory, a poskytnout politikům lepší informace pro rozhodování.

2. Předpovídání a prognózování: AI může být využívána k předpovídání politických trendů, volebních výsledků, nálad veřejnosti a dopadů politických rozhodnutí. Tímto způsobem může pomoci politikům vytvářet strategie a rozhodovat na základě predikcí.

3. Personalizovaná politika: S pomocí AI mohou politici lépe porozumět potřebám a preferencím svých voličů. Analyzováním dat a chování lidí může AI pomoci vytvářet personalizované politiky, které lépe odpovídají individuálním potřebám různých skupin obyvatelstva.

4. Automatizace a efektivita: AI může být využívána k automatizaci opakujících se úkolů, administrativní práce a procesů ve veřejné správě. To může zvýšit efektivitu práce politiků a umožnit jim zaměřit se na strategické a kreativní aspekty své práce.

5. Detekce dezinformací: S rostoucím množstvím dezinformací a falešných zpráv je důležité mít mechanismy, které pomáhají politikům identifikovat a řešit dezinformace. AI může pomoci vytvořit systémy pro detekci a analýzu dezinformací, čímž přispívá ke zvýšení transparentnosti a důvěry v politický diskurz.

Existují určitá rizika, která by mohla vyplynout z podpůrné činnosti AI na politické úrovni?

Existuje několik rizik spojených s využíváním umělé inteligence (AI) v politické sféře.
Některá z hlavních zahrnují:

1. Ochrana soukromí dat: AI vyžaduje velké množství dat pro svůj provoz a analýzu. To může mít dopad na soukromí občanů, pokud nejsou přijata vhodná opatření pro ochranu jejich osobních údajů. Existuje riziko, že citlivé informace o různých skupinách obyvatel by mohly být zneužity.

2. Diskriminace: AI systémy jsou založeny na datech, která jsou získána z minulosti, a mohou obsahovat implicitní předsudky nebo diskriminaci. Pokud nejsou tyto problémy řádně zohledněny a vyváženy, může AI přispívat k nerovnostem, diskriminaci a nespravedlivému zacházení.

3. Nedostatek transparentnosti: Některé AI systémy, zejména ty založené na složitých algoritmech jako hluboké neuronové sítě, mohou být obtížně interpretovatelné a nedostatečně transparentní. To může vést k nedůvěře ve výsledky AI a omezení možnosti občanů a politiků pochopit, jak AI rozhoduje a proč.

4. Závislost na technologii: Přílišná závislost na AI může mít negativní dopad v případě selhání technologie nebo v případě kybernetických útoků. Politici by měli být obezřetní, aby neztratili schopnost rozhodovat se nezávisle a spoléhat se pouze na technologická řešení.

5. Manipulace a dezinformace: Stejně jako AI může pomoci detekovat dezinformace, může také být zneužita k manipulaci s informacemi a šíření dezinformací. Pokud jsou algoritmy AI ovlivňovány záměrně nepravdivými informacemi, může to mít vážný dopad na politické procesy a veřejné mínění.

6. Ztráta pracovních míst: Automatizace a využití AI může mít dopad na pracovní trh, zvláště pokud jde o rutinní nebo administrativní práci. Existuje riziko, že některá pracovní místa budou nahrazena stroji, což může vyvolávat sociální a ekonomické výzvy.


Je důležité, aby politici a tvůrci politiky při využívání AI brali v úvahu tato rizika a implementovali opatření pro minimalizaci negativních dopadů a pro ochranu základních práv a svobod.

Řekl jste, že by mohla AI pomoci mimo jiné identifikovat dezinformace. Můžete
jmenovat konkrétní příklady, jakým způsobem?

AI může být využita k identifikaci dezinformací několika způsoby:
1. Analýza obsahu: AI může být trénována na analýzu textového obsahu, včetně zpráv, článků nebo sociálních médií, a rozpoznávat znaky dezinformací. Například algoritmy strojového učení mohou být naučeny rozpoznávat klíčová slova, falešné zprávy, nesoulad s ověřenými zdroji atd.

2. Sledování sociálních médií: AI může být využita k analýze sociálních médií a identifikaci podezřelých vzorců chování a šíření dezinformací. Například algoritmy mohou sledovat rychlost šíření zpráv, interakce s určitými účty, sémantickou analýzu obsahu atd.

3. Detekce manipulace s obrazem a videem: AI může být použita k identifikaci manipulace s obrazem a videem, která je často součástí dezinformačních kampaní. Například algoritmy mohou analyzovat digitální stopy, rozpoznávat „deepfake“ technologie a detekovat úpravy obrázků a videí.

4. Analýza sítí dezinformačních webů: AI může být využita k analýze sítí webů šířících dezinformace a identifikaci vzorců a propojení mezi nimi. Algoritmy mohou sledovat podobnosti obsahu, struktury webu, reputaci zdrojů atd.

5. Kombinace s lidskou kontrolou: AI může být použita k předselekci podezřelých případů dezinformací, které jsou následně posouzeny odborníky nebo moderátory.

Kombinace umělé inteligence s lidskou kontrolou může zlepšit efektivitu identifikace dezinformací.
Je však důležité si uvědomit, že i přes pokroky v oblasti AI, identifikace dezinformací zůstává komplexním problémem a vyžaduje neustálou aktualizaci a zdokonalování algoritmů.

Jaké z nich považujete za největší riziko?

Je obtížné určit jedno riziko jako největší, protože to může záviset na konkrétním kontextu a specifických situacích. Nicméně, zde je zde jedno, které je často považováno za závažné. Riziko nespravedlivého omezení svobody projevu: Při snaze identifikovat a odstranit dezinformace může nastat riziko, že algoritmy AI nebo moderátoři uplatní příliš široké parametry, které vedou k nespravedlivému omezení svobody projevu. Existuje možnost, že AI může chybně označit legitimní informace za dezinformace nebo že subjektivní rozhodnutí moderátorů může vést k omezení různorodého politického diskurzu. Je důležité toto riziko minimalizovat, aby byla zachována svoboda projevu, aniž by došlo k nadměrné cenzuře.

Děkuji za rozhovor

Tagy

▼-1%
1 den
▼-0.33%
1 týden
▲+4.15%
1 měsíc
▲+32.76%
1 rok
Akcioměr 40.68%
info
▲+1.13
1 den
▲+4.6
1 týden
▼-8.17
1 měsíc
▼-7.04
1 rok
Index stresu 40.57
info
Naše zprávy najdete i na sítích
FCB, Twitter, LinkedIn