Eviden a Microsoft uzavřely pětileté globální partnerství v oblasti cloudu a umělé inteligence

31. 01. 2024
Eviden a Microsoft uzavřely pětileté globální partnerství v oblasti cloudu a umělé inteligence
foto: Pixabay.com/Ilustrativní

Společnosti Eviden, přední světový poskytovatel digitálních technologií, cloudu, velkých dat a bezpečnosti, a Microsoft uzavřely pětileté strategické partnerství, které významně rozšiřuje jejich stávající spolupráci o nová a inovativní řešení pro průmyslová odvětví využívající Microsoft Cloud a umělou inteligenci. Smlouva je součástí celkové partnerské a alianční strategie společnosti Eviden, jejímž cílem je posílit a přetvořit globální partnerskou síť rozvojem stávajících a podporou nových partnerských vztahů.

Partnerství mezi společnostmi Microsoft a Eviden je milníkem v naplňování jejich společné vize digitální transformace a podpory podniků pomocí pokročilých technologií. V rámci tohoto strategického partnerství budou obě společnosti vyvíjet a zavádět řešení zaměřená na data a umělou inteligenci, technologii Copilot a cloudovou transformaci. „Toto partnerství je příkladem společného závazku podporovat inovace, kdy díky spojení našich silných stránek budeme pomáhat zákazníkům optimalizovat využití dat a umělé inteligence tak, aby z nich získávali maximální užitek a prosperovali v dnešním nesmírně dynamickém digitálním a cloudovém prostředí,“ říká Yves Bernaert, generální ředitel skupiny Atos, do které patří i společnost Eviden.

Oba partneři budou usilovat o zvýšení výnosů společnosti Eviden v oblasti cloudových služeb o 2,8 miliardy dolarů během příštích pěti let. Toho dosáhnou spoluprací na vývoji akcelerátorů pro společný vstup na trh v klíčových odvětvích, jako jsou finanční služby, automobilový průmysl, průmyslová výroba, energetika a veřejné služby, zdravotnictví, biologické vědy a veřejná správa. Společnosti Eviden a Microsoft urychlí cílené aktivity při uvádění produktů na trh, přičemž obě budou investovat do společných inovací a tvorby prioritních nabídek s využitím globálních Delivery Center, zařízení Centre of Excellence a špičkových odborníků společnosti Eviden.

„Podniky se dnes snaží odpovědně a bezpečně využívat generativní umělou inteligenci při řešení nejnaléhavějších obchodních výzev. Těší mě, že můžeme rozšířit naši spolupráci se společností Eviden a poskytovat inovativní řešení umělé inteligence postavená na službách Microsoft Cloud a Azure OpenAI. Společně budeme pomáhat zákazníkům z různých odvětví naplno využívat potenciál jejich dat na podporu obchodního růstu a urychlení transformace, kterou přináší umělá inteligence,“ dodává Judson Althoff, výkonný viceprezident a obchodní ředitel společnosti Microsoft.

Společná inovační centra

Společnosti Eviden a Microsoft otevřou několik společných oborových inovačních center, která urychlí pokročilý výzkum a společný vývoj specializovaných řešení s podporou GenAI pro odvětví finančních služeb, automobilový průmysl, výrobu, energetiku a veřejné služby, zdravotnictví, biologické vědy a veřejnou správu, přičemž využijí odborné znalosti a zkušenosti společnosti Eviden v oblasti strojového učení (ML), umělé inteligence a služby Azure OpenAI, jak bylo oznámeno v listopadu. Společnost Eviden se zavazuje využívat Microsoft Azure k budování a urychlení vývoje těchto průmyslových řešení.

Šest strategických oblastí a prioritní nabídky

V návaznosti na rozšíření partnerství se společnosti Eviden a Microsoft budou i nadále zaměřovat na nabídku inovativních řešení pro zákazníky v šesti níže uvedených strategických oblastech, ve kterých již dosáhly úspěchů u společných významných zákazníků.

  • Inovace v oblasti dat a umělé inteligence: Urychlení přechodu na cloudové aplikace využívající GenAI Launchpad a zavádění technologie Copilot.
  • Cloudové služby: Rámec DevSecOps společnosti Eviden, který propojuje vývoj, bezpečnost a provoz IT, pomáhá urychlit transformaci podnikových aplikací s ohledem na bezpečnost a udržitelnost a zároveň zvyšuje agilitu a snižuje výdaje na cloudové služby.
  • Aplikační infrastruktura a inovace: Rychlá migrace do cloudu a modernizace starších systémů pomocí tzv. akcelerátorů aplikačních inovací.
  • Podnikové aplikace: Modernizace a inovace aplikací a nová řešení v oblasti umělé inteligence prostřednictvím platformy Power Platform a D365.
  • Bezpečnost: Společnost Eviden jako celosvětový lídr v oblasti služeb kybernetické bezpečnosti urychlí zavádění zabezpečení pomocí technologie AIsaac (MDR) a dalších technologií společnosti Microsoft.
  • Urychlení transformace SAP: Staví na více než 14 letech partnerství mezi společnostmi SAP, Eviden a Microsoft a využívá interní zkušenosti společnosti Eviden s globálním zaváděním systému SAP S/4HANA, který je klíčovou součástí systému RISE with SAP, a migrací interních systémů SAP na Microsoft Azure.

 

Zdroj: Tisková zpráva Eviden

Tagy

▲+1.07%
1 den
▲+2.73%
1 týden
▲+4.69%
1 měsíc
▲+39.07%
1 rok
Akcioměr 40.68%
info
▼-1.85
1 den
▼-0.16
1 týden
▲+10.5
1 měsíc
▼-0.52
1 rok
Index stresu 45.51
info
Naše zprávy najdete i na sítích
FCB, Twitter, LinkedIn