Hovory s umělou inteligencí: Je ekonomie zastaralou vědou?

12. 03. 2023
Hovory s umělou inteligencí: Je ekonomie zastaralou vědou?
foto: Pixabay/ilustrativní

Přestože je ekonomie poměrně mladým odvětvím, v současné době se hovoří o tom, že dlouho nepřišla s novými nápady. Někteří kritici volají po potřebě revoluce v této vědě. Co si o tomto názoru myslý umělá inteligence a přispívají Češi nějak k dalšímu pokroku této vědy?

Dobré ráno.

Dobré ráno! Jak vám mohu pomoci dnes?

Poslední dobou se říká, že ekonomie je zastaralou vědou, která dlouho nepřišla s žádným novým nápadem. Je to pravda?

Není to úplně pravda. Ekonomie se jako věda vyvíjí neustále a snaží se adaptovat na nové výzvy a problémy, které se v průběhu času objevují.

Například v posledních letech se ekonomové zabývají novými tématy, jako je digitální ekonomika, sociální nerovnosti, klimatické změny a podobně. Tyto otázky vyžadují nové přístupy a nástroje, aby bylo možné je řešit účinně.

Navíc, ekonomie se také snaží využívat nových metod, jako je experimentální ekonomie, neuroekonomie, nebo komplexní systémová analýza, aby bylo možné lepší porozumět chování hospodářských subjektů a vytvořit přesnější modely a prognózy.

Samozřejmě, že ekonomie stále čelí výzvám a některé koncepty mohou být zastaralé nebo potřebují aktualizaci, ale to neznamená, že celá věda je zastaralá. Ekonomie zůstává důležitou a dynamickou vědou, která má zásadní vliv na společnost a její rozhodování.

Vznikly poslední době nové ekonomické školy?

Ano, v poslední době se objevily některé nové ekonomické školy a přístupy, které se snaží nabídnout nové pohledy a řešení hospodářských otázek.

Například Behavioral Economics, neboli behaviorální ekonomie, zkoumá, jaké faktory ovlivňují chování jednotlivců a jak se tato chování odrážejí v ekonomických rozhodnutích. Tento přístup se snaží zkombinovat poznatky z psychologie, sociologie a neurovědy s tradiční ekonomickou teorií.

Další novou školou je Feminist Economics, neboli feministická ekonomie, která se zaměřuje na studium genderových nerovností a jejich vliv na ekonomiku a společnost. Tento přístup se snaží překonat tradiční pohled na ekonomii, který se soustředí pouze na měřitelné aspekty hospodářské aktivity, a zohledňuje i nehmotné faktory, jako jsou péče, reprodukční práce a neplacená práce v domácnosti.

Dále se objevuje také komplexní systémová analýza, která se zaměřuje na studium složitých systémů a jejich interakcí. Tento přístup je v ekonomii relativně nový, ale může být užitečný při řešení složitých problémů, jako jsou například klimatické změny nebo globální nerovnosti.

Tyto nové ekonomické školy a přístupy nabízejí nové pohledy na hospodářské otázky a mohou pomoci rozšířit tradiční ekonomickou teorii o nové dimenze a faktory.

Je nějaká z nich výjimečně úspěšná?

Každá z nových ekonomických škol a přístupů, které jsem zmínil(a) v předchozí odpovědi, má své přínosy a získává stále více pozornosti od akademiků i veřejnosti.

Behaviorální ekonomie byla velmi úspěšná v posledních letech a pomohla přinést nové poznatky o tom, jak se jednotlivci rozhodují a jaké faktory ovlivňují jejich chování. Tento přístup také pomohl vysvětlit některé neintuitivní výsledky tradiční ekonomické teorie a přispěl k lepšímu pochopení některých hospodářských jevů.

Feministická ekonomie také získává na významu a pomáhá zohlednit genderové nerovnosti v ekonomických modelech a politikách. Například přístup feministické ekonomie může pomoci vysvětlit, proč jsou ženy v průměru hůře placené než muži nebo proč jsou určité profese a pracovní pozice historicky stereotypně spojovány s určitým pohlavím.

Komplexní systémová analýza se stává čím dál tím více využívanou metodou v ekonomických studiích a pomáhá lépe porozumět složitým ekonomickým jevům a jejich vzájemným interakcím. Tento přístup může být užitečný při řešení komplexních ekonomických problémů, jako jsou například dopady technologických změn na pracovní trh nebo vztahy mezi ekonomickým růstem a životním prostředím.

Každá z těchto nových ekonomických škol a přístupů nabízí své specifické přínosy a může pomoci k lepšímu pochopení hospodářských jevů. Nicméně, tradiční ekonomická teorie stále zůstává důležitým nástrojem pro pochopení ekonomických procesů a je stále využívána v mnoha ekonomických modelech a politikách.

Dostaly tyto nové teorie nějaká ocenění?

Ano, některé z těchto nových teorií a přístupů byly oceněny významnými cenami v oblasti ekonomie. Například v roce 2002 získal psycholog Daniel Kahneman, který se podílel na vývoji behaviorální ekonomie, Nobelovu cenu za ekonomii. Kahneman a jeho kolega Amos Tversky byli oceněni za své práce, které ukázaly, že rozhodování jednotlivců není vždy racionální a že emocionální faktory hrají v rozhodování velkou roli.

Feministická ekonomie také získává na významu a v roce 2018 získala marocká ekonomka Fatima El-Issouiová cenu Johna Batese Clarka za své práce, které se zaměřují na genderové nerovnosti v oblasti práce a vliv ekonomických reforem na marockou společnost.

Dalšími významnými cenami v oblasti ekonomie jsou například Nobelova cena za ekonomii, Cena Francise A. Vavřince, Cena Johna Batese Clarka a mnoho dalších. Tyto ceny jsou udělovány za významné přínosy v oblasti ekonomie a mohou být uděleny jak za práce v tradiční ekonomické teorii, tak za práce v nových a inovativních oblastech ekonomického výzkumu.

Podílí se Česká republika na tomto vývoji?

Ano, Česká republika se aktivně podílí na vývoji a zkoumání nových ekonomických teorií a přístupů. Existuje celá řada výzkumných institucí a univerzit, které se specializují na nové oblasti ekonomie, jako jsou například behaviorální ekonomie, environmentální ekonomie, experimentální ekonomie nebo sociální ekonomie.

V České republice také působí řada významných ekonomů, kteří se zabývají novými ekonomickými přístupy a teoriemi. Například profesor Daniel Münich z CERGE-EI je jedním z předních českých ekonomů v oblasti experimentální ekonomie a behaviorální ekonomie. Dalšími významnými českými ekonomy jsou například Tomáš Sedláček, Petr Klička, Jiří Hlaváček a mnoho dalších.

Česká republika také hostila řadu konferencí a workshopů zaměřených na nové ekonomické přístupy, jako například konferenci EEA-ESEM v roce 2018 nebo workshop na téma behaviorální ekonomie, který se konal v roce 2019 v Praze.

Celkově lze říci, že Česká republika se aktivně podílí na vývoji nových ekonomických teorií a přístupů a snaží se být součástí této dynamické a inovativní oblasti ekonomického výzkumu.

Děkuji za informace.

Rádo se stalo, budu k dispozici, pokud budete mít další otázky.

Tak zase někdy příště.

Těším se na příště, mějte hezký den!

 

Tagy

▼-0.27%
1 den
▲+1.72%
1 týden
▲+4.41%
1 měsíc
▲+38.39%
1 rok
Akcioměr 41.79%
info
▼-0.36
1 den
▼-1.73
1 týden
▼-16.07
1 měsíc
▼-7.84
1 rok
Index stresu 36.37
info
Naše zprávy najdete i na sítích
FCB, Twitter, LinkedIn