Hovory s umělou inteligencí: Risk management aktiv bank

15. 03. 2023
Hovory s umělou inteligencí: Risk management aktiv bank
foto: Pixabay/ilustrativní

Rozhovor s umělou inteligencí na téma krizového managementu. Jaká jsou rizika aktiv dlouhou a krátkou durací? Co se pak může stát, pokud je banka nucena prodat část svých aktiv, aby pokryla naléhavé požadavky na likviditu? A je řízení aktiv obtížnou či spíše každodenní záležitostí?

Co se může stát, když má banka aktiva (majetek) s dlouhou durací a závazky s krátkou durací?

(Poznámka: Durace je průměrná doba splatnosti portfolia úročených cenných papírů. Papíry s vyšší durací vykazují větší citlivost své ceny na výkyvy úrokových sazeb: čím vyšší sazba, tím větší pokles ceny.)

Pokud má banka aktiva s dlouhou durací a závazky s krátkou durací, je vystavena tzv. duračnímu riziku. To znamená, že pokud se úrokové sazby zvýší, může hodnota aktiv banky klesnout více než hodnota jejích závazků, což povede k poklesu čistého jmění banky a potenciálním problémům s likviditou.

Například pokud má banka jako aktiva portfolio 30letých hypoték a tyto hypotéky financuje krátkodobými vklady, pak v případě zvýšení úrokových sazeb může banka čelit zvýšeným nákladům na financování svých vkladů. Úrokové sazby hypoték však zůstanou fixní, takže hodnota aktiv banky se sníží v poměru k jejím závazkům. To by mohlo vést k situaci, kdy se sníží čistá hodnota banky, což by mohlo vést k platební neschopnosti nebo krizi likvidity.

K řízení duračního rizika mohou banky využívat strategie, jako je sladění durace svých aktiv a pasiv, využívání úrokových swapů nebo jiných derivátových nástrojů k zajištění úrokové expozice nebo udržování diverzifikovaného portfolia aktiv s různou durací. 

Co se pak může stát, pokud je banka nucena prodat část svých aktiv, aby pokryla naléhavé požadavky na likviditu?

Pokud je banka nucena prodat část svých aktiv, aby pokryla naléhavé požadavky na likviditu, může to mít několik důsledků:

  • Snížení hodnoty aktiv: Banka může být nucena prodat svá aktiva za nižší cenu, než je jejich skutečná hodnota, což vede ke ztrátám. Důsledkem fire-sale může být také snížení hodnoty aktiv, která banka stále drží, což může mít negativní dopad na rozvahu banky.
  • Riziko nákazy: Prodej aktiv může vyvolat výprodej na trhu, což může vést k efektu nákazy, kdy ostatní banky nebo finanční instituce mohou být také nuceny prodat svá aktiva, aby pokryly své potřeby likvidity. To může vést k širšímu poklesu trhu a zvýšené volatilitě.
  • Ztráta důvěry investorů: Vynucený prodej aktiv může signalizovat nedostatek finanční stability a řádných řídicích postupů, což vede ke ztrátě důvěry investorů v banku. To může vést k dalšímu poklesu ceny akcií banky a může dokonce vést k útěku vkladatelů z banky (run na banku).
  • Kontrola ze strany regulačních orgánů: Pokud je banka nucena prodávat aktiva, aby pokryla potřeby likvidity, může se dostat pod zvýšenou kontrolu regulačních orgánů. Regulační orgány mohou zpochybnit postupy banky v oblasti řízení rizik a banka může čelit sankcím nebo pokutám za to, že neudržuje dostatečnou úroveň likvidity.

Souhrnně řečeno, nucený prodej aktiv může mít pro banku řadu negativních důsledků, včetně snížení hodnoty aktiv, rizika nákazy, ztráty důvěry investorů a kontroly ze strany regulačních orgánů. Banky proto musí udržovat přiměřenou úroveň likvidity a spolehlivé postupy řízení rizik, aby se vyhnuly nucenému vstupu do takových situací.

Je řízení aktiv a pasiv velmi obtížnou disciplínou, nebo je spíše denním chlebem bankéře?

Řízení aktiv a pasiv (ALM) je pro bankéře a finanční instituce klíčovou disciplínou. Zahrnuje řízení rizik a výnosů aktiv a pasiv banky s cílem zajistit, aby banka měla dostatečnou likviditu a kapitál k plnění svých finančních závazků a dosahování svých obchodních cílů.

ALM může být složité a vyžaduje specializované znalosti a dovednosti, zároveň však představuje základní postup v bankovnictví. Banky musí dobře znát svá aktiva a pasiva i rizika s nimi spojená, aby mohly přijímat informovaná rozhodnutí o poskytování úvěrů, investování a řízení celkové rozvahy.

Lze shrnout, že ALM je kritickou funkcí bankovnictví a vyžaduje určitou úroveň odborných znalostí a pozornosti, ale je také základní součástí každodenní činnosti finančních institucí.

 

vložil:

Tagy

▼-0.27%
1 den
▲+1.72%
1 týden
▲+4.41%
1 měsíc
▲+38.39%
1 rok
Akcioměr 41.79%
info
▼-0.36
1 den
▼-1.73
1 týden
▼-16.07
1 měsíc
▼-7.84
1 rok
Index stresu 36.37
info
Naše zprávy najdete i na sítích
FCB, Twitter, LinkedIn