Medicína a umělá inteligence: Jak to vidí odborníci?

10. 06. 2023
Medicína a umělá inteligence: Jak to vidí odborníci?
foto: Pixabay/ilustrativní

Určení umělé inteligence v medicíně a spolupráce s Tchaj-wanem v oblasti zdravotnických dat jsou aktuální témata. Odborníci se shodují, že AI může zlepšit zdravotní systém, avšak nemá nahradit lékaře. Spolupráce mezi MIT a nemocnicí MGB je příkladem úspěšného výzkumu v oblasti léčby rakoviny a péče pro zdravotně postižené. V České republice je také diskutována možnost spolupráce s Tchaj-wanem a využití jeho centrální databáze medicínských dat pro výzkum a rozvoj umělé inteligence. V oblastech jako jsou cloudové technologie a big data může česká odbornost přinést významný přínos.

Druhý ročník konference MIT-MGB AI Cures, který se konal 24. dubna, přinesl pozitivní pohled na roli umělé inteligence (AI) v medicíně. Více než 500 účastníků z různých oblastí vědy a politiky se shromáždilo, aby diskutovalo o potenciálu AI vytvořit spravedlivější zdravotní systém, uvádí server MIT News. Řečníci vyjádřili přesvědčení, že umělá inteligence může přinést mnoho výhod, avšak zároveň zdůraznili, že nenahradí lékaře. Namísto toho by měla být AI využívána jako nástroj, který doktoři zapojují do své každodenní praxe. Tento přístup by měl vést ke zlepšení péče poskytované pacientům.

"Spolupráce s našimi partnery ve státní správě, zejména spolupráce na pomezí politiky a inovací, je pro naši práci klíčová," uvedla v úvodním projevu prorektorka MIT Cynthia Barnhartová, cituje server MIT News. "Všechny průkopnické aktivity, o kterých dnes uslyšíte, ve mně zanechávají velkou naději pro budoucnost lidského zdraví."

Kromě jiného byla pozitivně hodnocena spolupráce mezi MIT a nemocnicí Massachusetts General Brigham's (MGB), která má velký přínos v oblasti dalších pokroků v medicíně. Důraz byl kladen na výzkum hodnocení rizika rakoviny plic a rozšíření péče pro zdravotně postižené. Americká ministryně zdravotnictví upozornila na obrovský přínos umělé inteligence v medicínském prostředí, zejména v identifikaci nedostatků v péči a přerozdělování zdrojů tak, aby byla péče spravedlivější a dostupnější. Nicméně bylo také upozorněno na možné negativní dopady používání AI v medicíně. Je důležité sledovat vývoj umělé inteligence pečlivě.

V České republice je toto téma také velmi diskutované, zejména co se týká možnosti spolupráce s Tchaj-wanem, informuje server BusinessINFO.cz. Tamní vláda zavedla centrální databázi medicínských dat, kterou spravuje Národní správa zdravotního pojištění (NHIA). Tato databáze umožňuje výzkum a vývoj v oblasti zdravotnictví a umělé inteligence. Přístup k těmto datům je omezen na tchajwanské subjekty, ale existují také možnosti spolupráce s výzkumnými organizacemi a účastí ve výběrovém řízení. Tchaj-wan se snaží propojit veřejný sektor, výzkum a průmysl s cílem vést v biotechnologiích, přesné medicíně a zlepšování zdravotnických služeb. A právě tato oblast by mohla být hlavním předmětem spolupráce Česka s asijskými partnery. V oblastech jako jsou cloudové technologie a big data má česká odbornost potenciál přinést opravdu velký přínos.

Tagy

▼-1%
1 den
▼-0.33%
1 týden
▲+4.15%
1 měsíc
▲+32.76%
1 rok
Akcioměr 40.68%
info
▲+1.13
1 den
▲+4.6
1 týden
▼-8.17
1 měsíc
▼-7.04
1 rok
Index stresu 40.57
info
Naše zprávy najdete i na sítích
FCB, Twitter, LinkedIn