Akcioměr

Ukazatel nadhodnocenosti nebo podhodnocenosti amerického akciového trhu. Základem je cenový index Wilshire 5000, který zahrnuje všechny veřejně obchodované americké akciové společnosti. Míra  nadhodnocení či podhodnocení se počítá podle objemu likvidní peněžní zásoby (čím více peněz v ekonomice, tím vyšší je rovnovážná hodnota souhrnné ceny akciového trhu) a výše výnosu dlouhodobých federálních dluhopisů (čím více nesou dluhopisy, tím nižší je rovnovážná cena akcií).

Údaj je uveden ve formátu procentní odchylky od rovnováhy.

Zdrojem dat je Federální rezervní banka v St. Louis.

Poznámka: Vypočtené údaje nejsou nabídkou k prodeji nebo koupi cenných papírů a nemají charakter investičního doporučení. Mají čistě informační význam. Za případné ztráty plynoucí z jejich použití se neručí.

 

▼-1%
1 den
▼-0.33%
1 týden
▲+4.15%
1 měsíc
▲+32.76%
1 rok
Akcioměr 40.68%
info
▲+1.13
1 den
▲+4.6
1 týden
▼-8.17
1 měsíc
▼-7.04
1 rok
Index stresu 40.57
info
Naše zprávy najdete i na sítích
FCB, Twitter, LinkedIn