Automatizace, digitalizace a export: Jak se Česká republika připravuje na budoucnost práce?

12. 07. 2023
Automatizace, digitalizace a export: Jak se Česká republika připravuje na budoucnost práce?
foto: Pixabay/ilustrativní

Rada hospodářské a sociální dohody ČR jednala v pondělí 10. července 2023 ve Strakově akademii. Její členové se zabývali změnami nabídky a poptávky po práci v ČR, podporou exportu či přípravou státního rozpočtu. Po plenární schůzi se uskutečnilo také jednání s regionálními tripartitami.

Tripartita projednala změny nabídky a poptávky po práci v České republice do roku 2031 v kontextu demografického vývoje. Hlavním závěrem je, že mnohem větší vliv než demografický vývoj na nerovnováhu mezi poptávkou a nabídkou práce budou mít změny v poptávce po práci způsobené automatizací, digitalizací a podobné změny ekonomiky. Růst počtu pracovních míst a změna potřebných dovedností tak bude pro politiky trhu práce do roku 2031 větší výzvou než samotný demografický vývoj.

Dlouhodobě patříme mezi země s nejnižší nezaměstnaností, a proto musíme volná místa, a to jak ta nekvalifikovaná, tak ta vysoce specializovaná, v některých případech obsazovat prověřenými zájemci ze zahraničí. Do budoucna se budeme muset vyrovnat také s výzvami, které před námi všemi stojí, a to jsou dopady digitalizace, automatizace, nástup umělé inteligence a další. Čím dříve dokážeme změny odhadnout, tím se lépe se budeme moci připravit na budoucí vývoj a tím budeme více konkurenceschopní,“ řekl premiér Petr Fiala po jednání.

Na programu jednání tripartity byla také podpora exportu a internacionalizace firem ve formě exportní strategie. Její hlavní vizí je posílení role českých společností integrujících jednotlivé články globálních hodnotových řetězců. Hlavními cíli strategie je zvyšování globálních ambicí firem, lepší postavení v GVC (Global Value Chains), a také diverzifikace exportních trhů.

Dosažení cílů strategie by mělo vést k růstu velikosti českých firem a zvyšování jejich trvalé přítomnosti na zahraničních trzích, zvýšení přidané hodnoty v českých exportech, tvorbě kladného ekonomického zisku u českých firem (hodnota EVA) či zvyšování exportního portfolia jednotlivých firem a růstu exportu v národním pojetí.

Je jasné, že naše ekonomika je závislá na vývozu zboží a služeb, proto je tady nastavení správné strategie naprosto zásadní. Naším cílem je, aby české firmy zlepšily své postavení v mezinárodním měřítku, aby dodávaly finální produkty a služby s vysokou přidanou hodnotou, specializovaná komplexní řešení a funkční celky. Protože jedině tak můžeme být v mezinárodní globální konkurenci úspěšní,“ uvedl premiér.

Tripartita projednala také vládní návrh dohody o poskytnutí státního příspěvku, který stát poskytuje na základě dohody se sociálními partnery odborovým organizacím a organizacím zaměstnavatelů v oblasti prevence rizik vzniku poškození zdraví zaměstnanců následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. V roce 2023 bude financováno celkem pět opatření, a to částkou ve výši bezmála 11,6 milionu korun.

Tripartita jednala o přípravě státního rozpočtu na rok 2024 i o střednědobém výhledu na roky 2025 a 2026. Návrh rozpočtu zohledňuje opatření ozdravného balíčku, jehož cílem je zastavit prohlubování deficitů a konsolidovat veřejné finance. Podle plánu vlády by měl schodek státního rozpočtu během tří let klesnout o 120 miliard ve srovnání s letoškem. Pro rok 2025 počítá kabinet se schodkem 200 miliard, o rok později s deficitem ve výši 175 miliard.

Zástupci tripartity vidí nutnost potřeby konsolidace, na jednotlivé parametry a způsob realizace úspor se názory liší. „Na jedné věci jsme se dnes domluvili, a to je to, že odbory a zaměstnavatelé se pokusí dohodnout na některých společných návrzích úprav ozdravného balíčku a ty potom mým prostřednictvím zašlou koalici, která bude o těchto podnětech jednat,“ uvedl premiér Fiala.

Rada hospodářské a sociální dohody ČR schválila také personální změnu ve vedení Pracovního týmu Rady hospodářské a sociální dohody ČR pro místní rozvoj a fondy EU.

Jednání s regionálními tripartitami

Po skončení plenárního zasedání tripartity proběhlo jednání s regionálními tripartitami. Tématem tohoto setkání byly otázky spojené s problematikou regionálního školství, a s financováním sociálních a zdravotních služeb. V obou zmíněných oblastech bylo hlavním cílem nalézt efektivní a do budoucna udržitelný způsob fungování.

Zdroj: Tisková zpráva Vlády ČR

Tagy

▼-1%
1 den
▼-0.33%
1 týden
▲+4.15%
1 měsíc
▲+32.76%
1 rok
Akcioměr 40.68%
info
▲+1.13
1 den
▲+4.6
1 týden
▼-8.17
1 měsíc
▼-7.04
1 rok
Index stresu 40.57
info
Naše zprávy najdete i na sítích
FCB, Twitter, LinkedIn