ČNB ponechala závazné limity pro hypoteční úvěry s výjimkou DSTI a snížila proticyklickou kapitálovou rezervu na 2,25 %

04. 06. 2023
ČNB ponechala závazné limity pro hypoteční úvěry s výjimkou DSTI a snížila proticyklickou kapitálovou rezervu na 2,25 %
foto: Pixabay/ilustrativní

Bankovní rada ČNB ponechala nastavené horní hranice ukazatelů LTV na 80 %, resp. 90 %, a DTI na 8,5, resp. 9,5. Bankovní rada ČNB deaktivovala s účinností od 1. července 2023 nastavení horní hranice úvěrového ukazatele DSTI. Ceny prodaných bytů v ČR se v průměru snižovaly, přesto však byly ke konci prvního čtvrtletí 2023 o 57 % vyšší, než by odpovídalo úrovni příjmů mediánové domácnosti pořizující si vlastní bydlení. Z hlediska nákupu bytů za účelem pronájmu dosahovalo odhadované nadhodnocení přibližně 23 %. Bankovní rada ČNB dnes rozhodla také o snížení sazby proticyklické kapitálové rezervy o 25 b. b. na 2,25 %, kterou budou banky povinny dodržovat od 1. července 2023. Finanční sektor v ČR zůstává vysoce odolný i vůči zhoršenému ekonomickému vývoji. Bankovní sektor je dostatečně kapitálově i likvidně vybaven, aby odolal šokům i v případě déletrvajících ekonomických potíží.

Bankovní rada České národní banky dnes projednala Zprávu o finanční stabilitě – jaro 2023, která hodnotí zdraví domácího finančního sektoru a jeho odolnost vůči nepříznivým šokům. Tento podklad byl pro bankovní radu východiskem pro nastavení tzv. makroobezřetnostní politiky, jejímiž hlavními nástroji jsou kapitálové rezervy bank a horní hranice ukazatelů pro poskytování spotřebitelských úvěrů zajištěných obytnou nemovitostí.

Bankovní rada ČNB dnes rozhodla o ponechání horních hranic úvěrových ukazatelů LTV a DTI a vypnula DSTI. Toto rozhodnutí vychází z posouzení vývoje aktuálních a očekávaných systémových rizik v oblasti úvěrů na bydlení a trhu nemovitostí, zranitelnosti bankovního sektoru a sektoru domácností a ostatních faktorů, které ovlivňují odolnost obou těchto sektorů. 

„V době, kdy bojujeme se zvýšenou inflací, je nutné dodržovat přísné podmínky pro poskytování hypoték. Při vyšších úrokových sazbách však ukazatel DSTI není zapotřebí,“ uvedl guvernér ČNB Aleš Michl.

S ohledem na stále přetrvávající nadhodnocení cen rezidenčních nemovitostí zůstává v platnosti horní hranice ukazatele LTV na 80 % hodnoty nemovitosti, resp. 90 % pro žadatele mladší 36 let, a limit DTI na 8,5násobku, resp. 9,5násobku, ročních čistých příjmů.

U deaktivovaného limitu DSTI platila horní hranice 45 %, resp. 50 %, čistých měsíčních příjmů žadatele od 1. dubna 2022.

Bankovní sektor zůstává odolný

Zpráva o finanční stabilitě – jaro 2023 obsahuje rovněž výsledky zátěžového testu všech segmentů finančního sektoru. Výsledky dokladují jejich schopnost ustát i silně nepříznivý vývoj.

„Bankovní sektor je dlouhodobě ve velmi dobré kondici. Ačkoliv přetrvávajícím rizikem zůstává další vývoj kvality úvěrového portfolia, jeho postupné zhoršování, pozorované v minulém roce, se na počátku tohoto roku zastavilo. To je pozitivní signál. Úvěrové ztráty jsou i nadále utlumené a ČNB proto věnuje velkou pozornost problematice jejich včasného a konzervativního zachycení v hospodaření bank,“ konstatoval ředitel sekce finanční stability ČNB Libor Holub.

„Výsledky zátěžových testů ukázaly, že jak v Základním scénáři vývoje ekonomiky, tak v hypotetickém Nepříznivém scénáři by bankovní sektor jako celek splnil regulatorní kapitálové požadavky,“ doplnil.

Stabilitu finančního systému potvrdily i výsledky zátěžových testů ostatních částí finančního sektoru, domácností, nefinančních podniků a veřejných financí.

Bankovní rada dnes rovněž rozhodla o snížení sazby proticyklické kapitálové rezervy na úroveň 2,25 %, kterou budou banky povinny dodržovat od 1. července 2023. V tomto rozhodnutí zohlednila pozici ekonomiky v sestupné fázi finančního cyklu, rozsah dříve přijatých cyklických rizik v bilanci bankovního sektoru a současnou úroveň ekonomických a geopolitických nejistot.

„Bankovní rada je připravena sazbu rezervy dále pozvolně snižovat, pokud i nadále uvidíme pokračování trendu přirozeného odeznívání cyklických rizik z bilancí bankovního sektoru. Při naplňování scénáře výrazného zhoršení ekonomické situace a vzniku neočekávaných úvěrových ztrát v domácím bankovním sektoru je bankovní rada připravena rezervu i zcela uvolnit. To by pak umožnilo jak pokrytí vzniklých ztrát, tak zajištění dostatečné kapitálové kapacity bank k úvěrování reálné ekonomiky,“ zdůraznila členka bankovní rady ČNB Karina Kubelková.

Zdroj: Tisková zpráva ČNB

Tagy

▲+1.07%
1 den
▲+2.73%
1 týden
▲+4.69%
1 měsíc
▲+39.07%
1 rok
Akcioměr 40.68%
info
▼-1.85
1 den
▼-0.16
1 týden
▲+10.5
1 měsíc
▼-0.52
1 rok
Index stresu 45.51
info
Naše zprávy najdete i na sítích
FCB, Twitter, LinkedIn