Generál Čepelka se pře s poslancem Růžičkou na twitteru a uvádí zavádějící informace. Ve věci pořízení amerických letounů F-35 rezort obrany nepřipouští alternativy za žádnou cenu

21. 06. 2023
Generál Čepelka se pře s poslancem Růžičkou na twitteru a uvádí zavádějící informace. Ve věci pořízení amerických letounů F-35 rezort obrany nepřipouští alternativy za žádnou cenu
foto: Wikipedie/ilustrativní

Pozornost vzbudila přestřelka mezi místopředsedou výboru pro obranu Pavlem Růžičkou a velitelem vzdušných sil AČR generálem Petrem Čepelkou na sociální síti Twitter. Růžička sdílel ruskou propagandou ovlivněný článek z webu Bulgarian Military, který nekriticky převzal web Security Magazín. V komentáři zmínil generála Čepelku, a ten na oficiálním účtu AČR reagoval, přičemž se sám dopustil velmi diskutabilních tvrzení. V pozadí sporu je rekordní zbrojní zakázka: pořízení 24 letounů F-35 za více než 100 miliard korun. Kdo dnes zpochybňuje vládou přijaté rozhodnutí, dostává nálepku proruského dezinformátora.

Vláda ČR chce pořídit 24 letounů F-35

Vláda loni v létě rozhodla o tom, že zahájí jednání o pořízení amerických bojových letounů 5. generace F-35. Opřela se o vojenské doporučení armády, které je neveřejné, ale podle kterého jde z hlediska modernizace nadzvukového letectva AČR o nejlepší řešení. Letouny F-35 se stávají páteří vzdušných sil NATO, a Česká republika má zájem o 24 kusů. Kritici tohoto přístupu zdůrazňují jednak ve srovnání s alternativními možnostmi příliš vysoké provozní náklady těchto špičkových strojů, jednak uvádějí, že letouny řádově méně náročné, a mezi nimi Gripen E, jsou napěchovány moderními technologiemi a dokážou plnit požadované úkoly velmi efektivně. A zmiňují také technické problémy letounů F-35, které se promítají do relativně velmi nízké nasaditelnosti kvůli potřebě časté, časově náročné a ekonomicky nákladné údržby.

Ačkoli F-35 létají ve výzbroji řady letectev již řadu let, ostré bojové nasazení dosud absolvovaly jen v omezené míře v Izraeli, ozbrojené průzkumné lety proti silám Islámského státu podnikla britská RAF, a proti Islámskému státu je nasadilo také letectvo USA. S protivníkem ve vzduchu, natož s rovnocenným soupeřem, se dosud neutkaly. V simulovaných soubojích v rámci různých cvičení dosahují díky svým schopnostem skvělých výsledků v poměru vlastních "ztrát" 1:15 - 1:20. Pozornost také vzbuzují vzácná setkání s letouny Ruska v rámci misí Air Policing nad Baltem, a aktuálně zejména setkání F-35 italského letectva s ruským strojem SU-30SM z 9. května 2021, historicky první svého druhu.

O tomto setkání obou pokročilých strojů před dvěma lety informovala renomovaná média, jež se moderním vzdušným bojem a jeho prostředky systematicky zabývají. A nebyla by to ruská propaganda, aby se nechopila příležitosti a způsobem sobě vlastním příběh nenafoukla o nesmyslné prvky s cílem vytvořit dojem, že ruské technologie jsou těm americkým přinejmenším rovnocenné, případně je přímo překonávají. O této skutečnosti se lze dočíst například na stránkách CzechAirForce.com.

Ruské dezinformace na scéně

Příběhu se nyní chopil autor bulharského webového magazínu Bulgaria Military. Doplnil ho, se zřejmou inspirací ruskou propagandou, vymyšlenými vyjádřeními italského pilota, a především podrobným popisem toho, jak ruský systém elektronického boje zvaný Chibiny narušoval fungování informačních systému amerického stroje. Rusko, které předvádí na Ukrajině povětšinou především taktickou i technickou zaostalost a nedostatečnost, naopak exceluje v propagandistických sděleních, které nalézají vděčné publikum u prorusky orientované části i západní veřejnosti. A občas této propagandě "sedne na lep" i jinak zřetelně prozápadní médium, jako včera známý server Security Magazín, který článek z Bulharska s minimálními úpravami a bez dalšího komentáře převzal. Všiml si jej na twitteru místopředseda výboru pro obranu Pavel Růžička (poslanec hnutí ANO) a sdílel jej s tím, že "na každou existuje dříve či pozděj protizbraň" a že "ani technologie 5. generace pro naši armádu není spása".

Růžičkova komentáře si okamžitě povšiml Deník N, který v minulosti publikoval texty, jimiž rozhodnutí pořídit F-35 uváděl do souvislostí, analyzoval, vysvětloval a podporoval, a nastala mela: místopředseda výboru pro obranu sdílí ruskou propagandu! Jádrem celého příběhu je otázka, jestli zmíněný ruský systém Chibiny skutečně umí rušit systémy letounu F-35. To je neprokazatelné a původní zdroj tvrzení, že k tomu došlo, autor článků na Deníku N vystopoval, nepřekvapivě, až do Ruska. Zcela v intencích ruské propagandy článek Bulgarian Military směšuje fakta s vymyšlenými pasážemi. Kromě dezinterpretace původní faktické zprávy o setkání obou letounů z května 2021 také událost posouvá v čase a tvrdí, že k ní došlo v roce 2022, tedy již po ruském útoku na Ukrajinu.

Kritika rozhodnutí pořídit F-35 je legitimní

Růžička patří ke kritikům vládního rozhodnutí oslovit Spojené státy a vyjednat pořízení F-35 od samého začátku. A je třeba říci, že rozhodně není osamocen, ačkoli oficiálně armáda ve své hierarchické struktuře a celý rezort obrany pod ministryní Černochovou dnes v podstatě vůbec alternativní řešení nepřipouští. A byl to právě Růžička, který jako první upozornil ministerstvo na fakt, že s ohledem na dodací lhůty F-35 musí začít jednat se Švédskem o prodloužení pronájmu stávajících letounů, jinak hrozí, že AČR zůstane bez nadzvukových strojů.

Oficiálně je uváděno, že pořízení 24 letounů F-35 bude představovat náklad přesahující sto miliard korun. Z toho významnou část si vyžádá potřebná přestavba infrastruktury, aby letiště v Čáslavi dokázalo těžké a na údržbu náročné letouny, jejichž provoz podléhá přísnému utajování, zajistit. A jestliže pořizovací cena moderních bojových letounů jakéhokoli typu bude v zásadě srovnatelná, provozní náklady F-35 v současné době několikanásobně náklady například na současné stroje Gripen překračují, což mezi některými odborníky vzbuzuje obavy z přílišné zátěže pro obranný rozpočet. Zjednodušeně řečeno: pořízení F-35 a jejich provoz budou stát tolik, že to bude mít negativní vliv na rozvoj schopností armády v jiných oblastech.

Generál se hádá s poslancem

Banální situace, jakých různé (dez)interpretační spory na sociálních sítích přinášejí denně bezpočet, nabrala ale vítr do plachet, když na Růžičku zareagoval prohlášením generál Čepelka, velitel českého letectva. A zatímco poslanec Růžička jen sdílel cizí zavádějící článek, který opatřil věcně správným komentářem a politickým prohlášením, generál Čepelka se dopustil výroků, které lze směle označit za dezinformace. Čepelka napsal: "Žádný italský stroj F-35 se nikdy nedostal do konfrontace s ruským SU-30SM" a "můj italský kolega mě řekl, že žádný takový incident se nikdy nestal".

Není-li situace, kdy ruský a italský pilot v ozbrojených bojových letounech letí a manévrují několik metrů od sebe v mezinárodním vzdušném prostoru nedaleko hranic členského státu NATO "konfrontací", pak je otázkou, jestli "konfrontací" má podle generála Čepelky být až odpálení řízení střel. Na videu z 9. května 2021, které toto setkání zachycuje, je zřetelně vidět, že SU-30SM je systémem Chibiny vybaven. Případný efekt pokusů narušovat komunikační a informační systémy F-35 přirozeně identifikovat z videa nelze, a ať už proběhl úspěšně, nebo neúspěšně, jde zcela určitě o utajované skutečnosti. Případný úspěch z ruské strany by se patrně stal předmětem ruského chvástání, protože oficiální ruská místa se dnes dokáží chválit i za to, že řízenými střelami zničí Ukrajincům kombajn.

To ovšem nic nemění na faktu, že se velitel letectva pustil na sociálních sítích do otevřené diskuse s opozičním politikem, a uvedl přitom velmi diskutabilní argumenty. Růžička generály Čepelku a Míku ve svém tweetu zmínil a řekl, že pořídit letouny 5. generace je pro ně "možná pouze politickým zadáním". Čepelka odpověděl, že politické zadání pro vojáky je zcela legitimní nástroj, a že tomuto zadání předešlo vojenské doporučení vládě.

Jak to vlastně je s politickým zadáním pro armádu?

Tento rozměr problému byl nedávno zmíněn v jiném článku na webu d-Fens, který Růžička rovněž na svém twitterovém účtu sdílel: Fact check: generál Míka bohužel prokazatelně nemluví pravdu o F-35 (//dfens-cz.com/fact-check-general-mika-bohuzel-prokazatelne-nemluvi-pravdu-o-f-35/). Šlo o reakci na rozhovor, který poskytl generál Míka Novinkám: "Teprve od otázky, jakým způsobem má letectvo ČR bránit naše spojence v případě jejich napadení, se dá odvozovat druhá polovina technicko-taktických požadavků na bojové letouny AČR. Protože technicko-taktické požadavky na bojové letouny pro obranu samotného území ČR jsou jednoznačné – a nevyžadují stealth, nýbrž nejlepší cenově dostupnou kinematiku, aerodynamiku, manévrovatelnost a senzory pro roli Defensive Counter-Air. Taková debata však v parlamentu zcela chybí – stejně, jako zcela chybí výběrové řízení na příští bojový letoun AČR s jasnými a měřitelnými kritérii. To je zcela nedemokratické a iliberální chování, protože na celém Západě – v NATO, USA a EU – platí základní pravidlo: Armáda je podřízena politickému vedené státu, které je podřízeno svobodným volbám. Neexistuje, aby vojáci sami rozhodovali o národněbezpečnostních strategických otázkách."

Nabízí se tedy otázka, zda bylo dříve vejce, nebo slepice. Tedy na čem postavila armáda své vojenské doporučení, a zda šlo o politické zadání ve formě stanovení strategie nasazení českého letectva, anebo zda byly motivace pro výběr F-35 jiné. Jestliže to neví poslanci výboru pro obranu, je pravděpodobné, že žádná taková strategie neexistuje, a tedy platí druhá možnost.

Tyto otázky se jeví jako mnohem podstatnější, než to, zda obsahem pokřiveného příběhu o setkání F-35 a SU-30SM byly ruskou propagandou zveličené schopnosti ruských systémů, které se "hodí do krámu" kritikům F-35, nebo zda se oba letouny setkaly v roce 2021 nebo 2022. Poslanec Růžička má nepochybně pravdu v tom, že na každou zbraň, na každý systém, vždy přijde časem odpověď. Toto platí od začátku vojenských dějin. Pokud Rusko nebo jiný potenciální protivník nedisponuje systémem, kterým může rušit moderní systémy západních zbraní nyní, nepochybně o jejich vývoj a získání usilují. A na druhou stranu: výrobce i provozovatelé F-35, ale také Gripenu, Rafale a dalších západních letounů, si toho jsou velmi dobře vědomi.

Kamenem úrazu je především netransparentnost rozhodnutí o tom, že si malé vzdušné síly AČR pořídí nejnákladnější soudobé stroje. A selektivnost přístupu některých médií ke kritice veřejných vyjádření politiků je také pozoruhodná. Když ministryně obrany Černochová na odborné konferenci prohlásila, že Gripen je letoun 3,5. generace, nikdo se jí nevysmál. Přitom je to hrubá nepravda a zřejmá snaha nesmyslným tvrzením podpořit vlastní politickou volbu řešení budoucí výzbroje letectva. Na každou zbraň vznikne protizbraň a každý systém má alternativu. Je třeba pečlivě zvažovat pro a proti všech možností. V tomto má poslanec Růžička pravdu. A armáda by se s ním neměla hádat na sociálních sítích, to rozhodně není její role.

Tagy

▼-0.27%
1 den
▲+1.72%
1 týden
▲+4.41%
1 měsíc
▲+38.39%
1 rok
Akcioměr 41.79%
info
▼-0.36
1 den
▼-1.73
1 týden
▼-16.07
1 měsíc
▼-7.84
1 rok
Index stresu 36.37
info
Naše zprávy najdete i na sítích
FCB, Twitter, LinkedIn