Irsko ukládá TikToku pokutu 345 milionů eur za porušení GDPR ve prospěch dětských uživatelů

19. 09. 2023
Irsko ukládá TikToku pokutu 345 milionů eur za porušení GDPR ve prospěch dětských uživatelů
foto: freepik/ilustrativní

Irský úřad pro ochranu osobních údajů udělil společnosti TikTok pokutu ve výši 345 milionů eur za porušení pravidel GDPR v souvislosti s osobními údaji dětských uživatelů. Rozhodnutí přišlo po námitkách od několika dozorových orgánů a zdůrazňuje důležitost dodržování ochrany údajů, zejména u dětských uživatelů online platforem.

Irský úřad pro ochranu osobních údajů (DPC) oznámil pokutu ve výši 345 milionů eur pro společnost TikTok Technology Limited (TTL), informuje server Data Protection Commision. Toto rozhodnutí vychází z vyšetřování, které se zabývalo způsobem, jakým TTL zacházela s osobními údaji dětských uživatelů platformy TikTok v období mezi červencem 2020 a prosincem 2020. Vyšetřování zjistilo několik porušení pravidel GDPR, včetně nedostatečné transparentnosti a problémů s ověřováním věku uživatelů. 

Původně bylo vyšetřování bylo připomínkováno od dozorových orgánů Itálie a Berlína. Tyto námitky se týkaly nedostatečného zohlednění principu spravedlnosti v GDPR a nejasností v procesu ověřování věku. Evropský výbor pro ochranu osobních údajů nakonec (EDPB) potvrdil pokutu a nařídil dodatečná opatření pro zajištění souladu s pravidly GDPR. Jde o zatím nejvyšší pokutu, jaká byla udělena. Což se společnosti TTL nelíbí.

Mluvčí společnosti TTL oznámil, že s pokutou "uctivě nesouhlasí". "Kritika se zaměřuje na funkce a nastavení, které byly zavedeny již před třemi lety a které jsme změnili mnohem dříve, než vyšetřování vůbec začalo, jako je například výchozí nastavení všech účtů mladších 16 let jako soukromých," uvedli pro server bbc.

Toto rozhodnutí znamená důležitý precedens pro ochranu osobních údajů a ukazuje, že dozorové orgány mají v úmyslu tvrdě trestat porušení pravidel GDPR, zejména pokud jde o práva dětí na ochranu jejich údajů online.

Tagy

▼-1%
1 den
▼-0.33%
1 týden
▲+4.15%
1 měsíc
▲+32.76%
1 rok
Akcioměr 40.68%
info
▲+1.13
1 den
▲+4.6
1 týden
▼-8.17
1 měsíc
▼-7.04
1 rok
Index stresu 40.57
info
Naše zprávy najdete i na sítích
FCB, Twitter, LinkedIn