Kerala: Nejrychleji rostoucí ekonomika v Indii od roku 2013, představitel non-growth přístupu

19. 06. 2023
Kerala: Nejrychleji rostoucí ekonomika v Indii od roku 2013, představitel non-growth přístupu
foto: Pixabay/ilustrativní

Kerala, indický stát s vysokým hrubým domácím produktem na obyvatele, se může pyšnit nejvyšším růstem ekonomiky od roku 2013. S mírou růstu dosahující hodnoty 12,1 % v roce 2022, zaznamenal Kerala významné oživení ekonomiky ve srovnání s předchozím poklesem. Odvětvová skladba růstu napříč odvětvími a specifická struktura hospodářství dávají státu Kerala významnou roli v indické ekonomice. S důrazem na udržitelnost a spokojenost obyvatel se stává Kerala klíčovým hráčem a představitelem non-growth ekonomiky v Indii.

Kerala, indický stát známý svým vysokým hrubým domácím produktem na obyvatele, se může pochlubit nejvyšším růstem ekonomiky od roku 2013. Podle nedávno zveřejněného ekonomického přehledu dosáhla míra růstu v roce 2022 hodnoty 12,1 %. Tento významný růst je výsledkem silného oživení ekonomiky státu, kde hrubý domácí produkt (HDP) zaznamenal růst o 12,01 % ve srovnání s předchozím poklesem.

„Odvětvová skladba růstu ukazuje pozitivní dopad napříč odvětvími. Zemědělství a příbuzná odvětví zaznamenala v letech 2021-22 velmi důvěryhodný růst ve výši 4,64 % oproti 0,24 % v letech 2020-21. V roce 2021-22 byl zaznamenán růst o 0,5 %. Jedná se o nejvyšší tempo růstu zaznamenané od roku 2012-13. Ve stejném období se růst průmyslového sektoru zvýšil na 3,87 % z (-)2,82 %,“ cituje server The IndianEXRESS přehled.

Kerala se také vyznačuje odlišnou strukturou hospodářství a zaměstnanosti ve srovnání se zbytkem Indie. Zatímco v jiných částech země dominuje zemědělství, Kerala má vyšší podíl stavebnictví a sektoru služeb. Stavebnictví představuje 14,43 % hrubé přidané hodnoty státu, zatímco sektor služeb tvoří ohromujících 61,01 % příjmu a zaměstnává 47,29 % pracovní síly.

Svým významným ekonomickým růstem a specifickou strukturou hospodářství se Kerala stává klíčovým hráčem v indické ekonomice. Přes obtíže způsobené pandemií Covid-19 se stát dokázal rychle oživit a přispět k celkovému růstu země. Tento pozitivní vývoj podtrhuje potenciál a sílu ekonomiky Keraly jako jednoho z předních států v Indii.

Keraly je paradoxně jedním z nejznámějších představitelů ideologie non-growth ekonomiky.  Jedná se o přístup, kdy stát nemá za cíl zvyšovat pouze ekonomickou stránku země, ale také další sociologické, ekologické a kulturní faktory, uvádí server European Environment Agency. Cílem je místo růstu udržitelnost. Na rozdíl od klasických ekonomických přístupů se tento směr zaměřuje více na spokojenost obyvatel než na růst hospodářských ukazatelů. Očividně se jedná o jednu z možností, jak posílit rozvoj státu.

V dnešní době je Kerala jedním z nejbohatších států v Indii. Jak se jim to nicméně povedlo? Jeden z důvodů byly rostoucí investice do vzdělání a zdraví obyvatel, informuje YouTube video „How did Kerala begame RICH“. V padesátých letech se ve státě díky příchodu "komunismu" zavedlo veřejné školství, což výrazně zvýšilo hodnotu lidského kapitálu země. Komunistická strana u moci je nicméně poněkud rozdílná, než jak jí známe z evropského prostředí. Jedná se spíše o sociálně-demokratickou vládu. Velkou roli v tom sehrál také přístup společnosti. Dobročinnost lidí pomohla výrazně zvýšit počet studentů a nižší sociální vrstvy začaly usilovat o získání vzdělání. Pro stát bylo jednodušší rozšířit již existující křesťanské školy.

Spolu s vzděláním přišla také větší finanční gramotnost, jak dále uvádí video. Kerala má jeden z největších podílů žen, které si spravují vlastní finance v celé Indii. Jde o velmi významný ukazatel, neboť podle statistik 76 % obyvatel Indie nerozumí základním investičním konceptům. Finanční gramotnost podporuje investice a tím roste bohatství celého státu, aniž by samotná vláda rozvíjela ekonomické aktivity.

V 20. století bylo také zavedeno povinné očkování a tím se výrazně zlepšily zdravotní podmínky pro celou populaci. Děti měly po porodu třikrát až čtyřikrát větší šanci na přežití. S tím nicméně přišla také vyšší nezaměstnanost. Kerala v této době měla stále velmi vysokou administrativní zátěž. Nicméně v 70. letech se s vysokým nárůstem investičních příležitostí minulé investice do vzdělání a zdravotního systému vyplatily. Kerala najednou disponovala dostatečně kvalifikovanou pracovní silou i pro zaměstnání v zahraničí. Díky vzdělání a investicím do zdravotnictví se tak podařilo vybudovat ekonomicky rostoucí zemi.

I přesto však dnes čelí několika problémům. Patří mezi ně například vysoká míra nezaměstnanosti mladých lidí nebo stárnutí populace. Nicméně je zřejmé, že Indie je stále větším ekonomickým hráčem.

Tagy

▲+1.07%
1 den
▲+2.73%
1 týden
▲+4.69%
1 měsíc
▲+39.07%
1 rok
Akcioměr 40.68%
info
▼-1.85
1 den
▼-0.16
1 týden
▲+10.5
1 měsíc
▼-0.52
1 rok
Index stresu 45.51
info
Naše zprávy najdete i na sítích
FCB, Twitter, LinkedIn