MPSV vyhlásilo novou dotační výzvu na podporu a začleňování rodin z Ukrajiny

10. 01. 2023
MPSV vyhlásilo novou dotační výzvu na podporu a začleňování rodin z Ukrajiny
foto: Pixabay/Ilustrativní obrázek

MPSV dlouhodobě monitoruje situaci dětí přicházejících z Ukrajiny, a snaží se o zajištění jejich potřeb i úspěšnou adaptaci v novém prostředí. Pro rok 2023 přišlo s novým mimořádným dotačním titulem připraveným ve spolupráci s UNICEF. Cílem má být podpora služeb pro rodiny s dětmi, které přicházejí z Ukrajiny, a jejich začlenění, informoval o tom web MPSV.

Ministerstvo informuje, že podpořené služby se mají zaměřovat na vytvoření aktivit pro nejmenší děti do 6 let a komplexní podporu jejich rodin. Znamená to od tlumočnických služeb a jazykových kurzů, přes aktivity podporující slaďování rodinného a pracovního života, rozvoj rodičovských kompetencí až pro doprovázení na úřady, pomoc při zápisech dětí do školek a škol, poskytování sociálních služeb či psychosociální podpory. Dotace může být využita také na aktivity podporující integraci a adaptaci rodin, komunitní setkávání a vzájemnou podporu v rodičovských skupinách.

Žádat o dotaci mohou nestátní neziskové organizace, obce, kraje či příspěvkové organizace obcí a krajů, které působí v prorodinné oblasti či v oblasti začleňování cizinců a práce s menšinami.

„Chceme touto cestou pomoci nejen rodinám, které z jejich domovů vyhnala válka, ale i samosprávě a organizacím zaměřujícím se na podporu rodinného života, které se zásadní měrou podílí na tom, že se
uprchlíci u nás zapojují do společnosti. Je to důležité hlavně pro maminky s malými dětmi,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Výzva navazuje na předchozí titul, díky němuž bylo podpořeno 3 145 dětí a více než 1 500 rodičů z Ukrajiny.

Podle informací ministerstva bylo v předchozím titulu vyplaceno zhruba 5,3 milionů Kč. Pro rok 2023 je v dotační výzvě alokováno přibližně 18,7 milionů Kč. „Přístup k inkluzivní a kvalitní péči a vzdělávání od raného věku je důležitý pro rozvoj každého dítěte a má dlouhodobý vliv na dosažení jeho plného potenciálu. Společně s ministerstvem se snažíme rozšířit příležitosti pro děti přicházející z Ukrajiny; zajistit, aby si mohly hrát, učit se, žít běžným životem a zapojovat se do aktivit společně s ostatními dětmi,," řekla Yulie Oleinik, vedoucí kanceláře UNICEF pro podporu řešení uprchlické situace v ČR.

Oproti předchozímu roku došlo k několika změnám. Nový finanční limit na jednu žádost je stanoven na 1 milion Kč. Byly také rozšířeny podporované aktivity a nově je tak možné finančně podpořit i personální kapacity dětských skupin.

Tagy

▼-1%
1 den
▼-0.33%
1 týden
▲+4.15%
1 měsíc
▲+32.76%
1 rok
Akcioměr 40.68%
info
▲+1.13
1 den
▲+4.6
1 týden
▼-8.17
1 měsíc
▼-7.04
1 rok
Index stresu 40.57
info
Naše zprávy najdete i na sítích
FCB, Twitter, LinkedIn