Novela zákoníku práce zvýší čistý výdělek zvoleným skupinám pracujících

25. 11. 2022
Novela zákoníku práce zvýší čistý výdělek zvoleným skupinám pracujících
foto: Zdroj Pixabay/Ilustrativní obrázek

Ministerstvo práce a sociálních věcí podpoří cestu k vyšší produktivitě a efektivnějšímu využitípracovních sil. Pomoci tomu má novela zákoníku práce. Cílem je podpora flexibilníchpracovních úvazků a například i zvýšení kvalifikace zaměstnanců.

Jak je uvedeno v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí, zaměstnavatelé budou moci od 1. února 2023 využít slevy na sociálním pojištění při zaměstnání pracovníků mladších 21 let, studentů starších 55 let, pečujících o děti do 10 let nebo zdravotně postižených. Vztahovat se to bude na pracovníky pracující na zkrácený úvazek při výkonu práce 8 až 30 hodin týdně. Sleva ze sociálního pojištění hrazeného zaměstnavatelem ve výši pěti procent se odečte z vyměřovacího základu zaměstnance.

Podpory se dočkají i zaměstnanci v předdůchodovém či důchodovém věku. Ministerstvo práce a sociálních věcí představilo návrh, díky kterému by od července roku 2023 měli pracující senioři ušetřit na odvodech za sociální pojištění. To povede ke zvýšení výdělku a dále k pomoci seniorům, kteří pracují či podnikají a současně pobírají starobní důchod. Zároveň má dojít k motivaci těch, co přemýšlí nad předčasném důchodu.

Po pandemii došlo k rozšíření práce z domova, tzv. home office. Je využívána stále častěji a bylo proto potřeba stanovení jasných pravidel. Ta budou součástí novely zákoníku práce, který bude projednáván vládou v nejbližších týdnech. Bude tak některým zaměstnancům usnadněn přístup k výkonu práce z domova. Jak je uvedeno v tiskové zprávě, bude se tak týkat těhotných zaměstnankyň, lidí pečujících o dítě do 9 let, případně o osobu závislou na péči jiné fyzické osoby ve stupni II až IV. Dále je uvedeno, že pokud podá zaměstnanec žádost o home-office, rozhodnutí bude muset být vyhotoveno písemně a případné zamítnutí odůvodněno. Samotná dohoda o home office bude taktéž sjednána písemně. S touto změnou se usnadní povinnost zaměstnavatelů nést náklady za práci doma. „Zaměstnanci budou mít za každou hodinu odpracovanou na home office nárok na paušál, který pokryje jejich náklady, především za energie,“ vysvětluje se v tiskové zprávě. Nově se bude jednat o 2,80 Kč na hodinu, které budou odečitatelné z nákladů zaměstnavatelů.

Ministr také zmiňuje další prioritu, kterou je zlepšení digitálních kompetencí. „Bez základní znalosti IT se dnes už neobejdou ani profese, pro které dříve byla potřeba jen minimální kvalifikace, jako je například skladník. Zlepšování digitálních dovedností je výzvou jak pro zaměstnance nebo třeba drobné živnostníky, tak pro zaměstnavatele,“ vyjádřil se k rozšíření projektu iRekvalifikace ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). K rozšíření dojde mezi lety 2023 a 2025 a má nabídnout kurzy v oblasti digitálních kompetencí. Nabídka bude dostupná přes internetový obchod. Vzdělávat vlastní zaměstnance budou moci pomocí projektu DigiPOVEZ i společnosti.

Tagy

▼-1.06%
1 den
▲+0.59%
1 týden
▲+3.87%
1 měsíc
▲+30.5%
1 rok
Akcioměr 32.41%
info
▲+1.5
1 den
▼-2.64
1 týden
▼-0.68
1 měsíc
▼-33.08
1 rok
Index stresu 36.14
info
Naše zprávy najdete i na sítích
FCB, Twitter, LinkedIn