Premiér Petr Fiala uzavřel první kolo bilančních návštěv ministrů u ministryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové

02. 05. 2023
Premiér Petr Fiala uzavřel první kolo bilančních návštěv ministrů u ministryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové
foto: Pixabay/ilustrativní

Zvýšení konkurenceschopnosti Česka, podpora vědy, inovační agenda, ale také plnění programového prohlášení v oblasti vědy, výzkumu a inovací. To byla hlavní témata bilanční návštěvy předsedy vlády ČR Petra Fialy u ministryně Heleny Langšádlové. Premiér tak ve čtvrtek 27. dubna uzavřel první kolo bilančních návštěv ministrů, které zahájil v srpnu loňského roku návštěvou Ministerstva dopravy.

Česko stále nedohání světové inovační lídry a jenom pomalu se zvyšuje přidaná hodnota české ekonomiky. Proto, aby byl systém vědy a výzkumu dlouhodobě koordinovaný, rozhodla se vláda podle premiéra Petra Fialy svěřit agendu přímo členovi vlády. „Hlavním úkolem paní ministryně je posílení koordinace a zlepšení podmínek pro českou vědu a výzkum. Právě to je jeden z důležitých kroků, které povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti Česka a posunou nás směrem k ekonomice s vysokou přidanou hodnotou produkující špičkové finální výrobky,“ zdůraznil předseda vlády s tím, že v těchto změnách se nesmí polevovat.

Podle premiéra je jednou z podmínek rozvoje české vědy a výzkumu dobře nastavené financování. „Paní ministryně pracuje společně s poskytovateli veřejné podpory pro vědu a výzkum i se zahraničními institucemi na tom, aby zvýšila účelnost vynakládaných peněz. Velmi oceňuji, že paní ministryně věnuje velký prostor dialogu se všemi klíčovými aktéry vědní výzkumné politiky,“ uvedl premiér. Rozpočty na vědu a výzkum se zaměřují na tři hlavní priority: podporu transferu znalostí, podporu lidí ve vědě a podporu excelence.

V oblasti podpory lidí ve vědě je podle premiéra klíčová novela vysokoškolského zákona, která mj. zvyšuje doktorandské stipendium, čímž zvyšuje zájem o toto postgraduální vzdělávání. Díky tomu se budou doktorandi moci více věnovat vědecké činnosti a nebudou nuceni z finančních důvodů studium ukončovat, což se nyní často děje. „V tomto směru je podstatné, abychom dokázali motivovat mladé lidi k výzkumu a proto musím ocenit, že se paní ministryně snaží využívat zkušenosti našich vědců, ale i těch, kteří třeba působili v zahraničí. Paní ministryně proto vytvořila poradní orgán složený z mladých vědců a vědkyň či inovátorů,“ zmínil předseda vlády.

V případě lidí ve vědě je důležité nejenom přijít s novým zněním zákona o podpoře vědy, výzkumu a inovací, ale je třeba zaměřit se i na dobré podmínky pro mladé vědce a doktorandy a doktorandky. Ve spolupráci s ministrem práce a sociálních věcí řeším možnosti čerpání mateřské dovolené pro doktorandky. Došli jsme k dohodě v tom, že úspěšně dokončené doktorandské studium bude uznáno jako pracovní praxe,“ doplnila ministryně Helena Langšádlová.

Petr Fiala také zdůraznil, že pro vládu je důležitá podpora excelence, tedy týmů a projektů, které patří ke špičce ve svých oborech v celosvětovém měřítku. V případě podpory excelence se ministryně pro vědu, výzkum a inovace zaměřuje na podpory programu ERC, aby byli podpořeni i ti, kteří mají velmi dobré výsledky výzkumu, ale nedosáhli na evropskou podporu. „Zpracováváme komplexní strategii podpory excelence, která bude předložena vládě,“ upřesnila ministryně.

„Velkým úkolem, který stojí před naší vládou a paní ministryní, je nové znění zákona o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků. Stávající zákon byl od roku 2002 dvaadvacetkrát novelizován a neodpovídá současným potřebám výzkumné a inovační praxe,“ uvedl premiér. Zákon mění například některé role poskytovatelů veřejné podpory, upravuje postavení národních výzkumných priorit a zavádí opatření pro snížení administrativní zátěže. Zároveň vnáší nové prvky, zejména důraz na přenos znalostí do praxe či na bezpečnostní aspekty, respektive na institucionální odolnost výzkumných organizací.

Ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová se také věnuje oblasti inovací, která je v mnoha směrech propojena s evropskou agendou. Kabinet ministryně tak začíná pracovat na české polovodičové strategii, která by měla určit i výzkumné priority v tomto odvětví. „Česko ani Evropa nemůže být závislá na výrobě polovodičů v Asii, naší snahou proto musí být podpora i tohoto odvětví,“ dodal předseda vlády.

Zdroj textu: Tisková zpráva Vlády

Tagy

▼-1%
1 den
▼-0.33%
1 týden
▲+4.15%
1 měsíc
▲+32.76%
1 rok
Akcioměr 40.68%
info
▲+1.13
1 den
▲+4.6
1 týden
▼-8.17
1 měsíc
▼-7.04
1 rok
Index stresu 40.57
info
Naše zprávy najdete i na sítích
FCB, Twitter, LinkedIn