Senát schválil novelu, která chrání zaměstnance v případě krachu firmy

27. 04. 2023
Senát schválil novelu, která chrání zaměstnance v případě krachu firmy
foto: Pixabay/ilustrativní

Novelu zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, kterou připravilo MPSV, schválil Senát. Úprava přináší zpřesnění podmínek při podání a vyřízení žádosti o pokrytí dlužných mzdových nároků zaměstnanců, jejichž zaměstnavatel se dostal do platební neschopnosti. Novela reaguje mimo jiné na změny v oblasti insolvenčního práva a posiluje ochranu zaměstnanců. Zákon nyní dostane k podpisu prezident.

„Cílíme k lepší ochraně a podpoře zaměstnanců. Novelou dosáhneme adekvátní ochrany práv těch, jejichž zaměstnavatel se stal platebně neschopným, a proto dluží například na mzdách. Zároveň ale celý systém zpřesňujeme a eliminujeme tak možné zneužití pravidel. Impulsem, který nás vedl k těmto úpravám, byly mimo jiné změny v oblasti insolvenčního práva, a to i na mezinárodní úrovni,“ zdůvodnil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Jednou ze změn, kterou novela přináší, je možnost požádat Úřad práce ČR o vyplacení dlužné mzdy až po zahájení insolvenčního řízení. Tuto žádost zároveň nebudou moci podat lidé, kteří v konkrétní firmě měli zásadní vliv na rozhodování, případně v ní mají podstatný podíl. Pro samotné podání žádosti už zároveň nebude stačit jen návrh na insolvenci, ale rozhodující bude teprve oznámení o zahájení insolvenčního řízení.

Podle současných pravidel mohou zaměstnanci firem v platební neschopnosti získat mzdu za tři měsíce, kterou jim jejich zaměstnavatel v insolvenci dluží. Částka však nesmí překročit jeden a půl násobek průměrné mzdy z předchozího roku. V momentě, kdy se Úřad práce o platební neschopnosti dané firmy dozví, vyvěsí příslušné informace na své úřední desce. Pak mohou zaměstnanci o peníze žádat až do pěti měsíců a 15 dnů, tato lhůta zůstává stejná i nadále. Upravuje se však její začátek, a to na termín, kdy se oznámení o zahájení insolvenčního řízení objeví v rejstříku.

„Zásadní také je, že o dlužnou mzdu budou moci nově žádat i agenturní pracovníci, pokud už tuto částku nedostali z pojištění. Rozšíří se tedy tato forma ochrany i na další významnou skupinu zaměstnanců, která tuto možnost dosud neměla,“ doplnil ministr Jurečka. Podrobné informace k pomoci zaměstnancům při platební neschopnosti zaměstnavatele jsou včetně příslušné žádosti k dispozici na webových stránkách Úřadu práce.

Zroj textu: Tisková zpráva MPSV

Tagy

▲+1.07%
1 den
▲+2.73%
1 týden
▲+4.69%
1 měsíc
▲+39.07%
1 rok
Akcioměr 40.68%
info
▼-1.85
1 den
▼-0.16
1 týden
▲+10.5
1 měsíc
▼-0.52
1 rok
Index stresu 45.51
info
Naše zprávy najdete i na sítích
FCB, Twitter, LinkedIn