Srpnová predikce MF: Ekonomika se po letošním mírném poklesu vrátí k růstu, inflace se bude dále snižovat

22. 08. 2023

Česká ekonomika se v první polovině letošního roku pohybovala na hraně recese. Za celý rok 2023 ekonomika pravděpodobně mírně klesne o 0,2 %, v roce 2024 se však vrátí k růstu. Inflace se bude dále snižovat a příští rok se již bude pohybovat pod 3 %. Dopad slabé hospodářské dynamiky na trh práce by neměl být významný.

Srpnová predikce MF: Ekonomika se po letošním mírném poklesu vrátí k růstu, inflace se bude dále snižovat
foto: freepik/ilustrativní

Srpnová predikce Ministerstva financí již samozřejmě plně odráží efekt ozdravného vládního balíčku. Tato úsporná opatření pomůžou nejen ozdravit veřejné finance, ale současně téměř nezatíží ekonomiku a přispějí také k tlumení inflačních tlaků.

„Srpnová predikce Ministerstva financí již samozřejmě plně odráží efekt ozdravného vládního balíčku. Tato úsporná opatření pomůžou nejen ozdravit veřejné finance, ale současně téměř nezatíží ekonomiku a přispějí také k tlumení inflačních tlaků. Rozpočtová konsolidace tak vytvoří podmínky pro vyváženější růst do budoucna,“ řekl ministr financí Zbyněk Stanjura.  

Ministerstvo financí očekává, že hrubý domácí produkt za rok 2023 klesne o 0,2 %, po očištění o kalendářní vlivy by měl stagnovat. Nová prognóza Ministerstva financí tak vidí výkon české ekonomiky jako nepatrně slabší než v dubnu, a to zejména kvůli citelnějšímu poklesu spotřeby domácností a menšímu růstu investic. Domácnosti se i v letošním roce potýkají s dopady vysoké inflace, což snižuje jejich reálnou spotřebu. Investice do fixního kapitálu zpomalují kvůli hospodářským problémům v zemích eurozóny i nárůstu cen kapitálových statků. V dynamice investic se také negativně promítnou měnové podmínky, naopak pozitivní vliv budou mít výdaje sektoru vládních institucí spolufinancované fondy EU. Ekonomiku by měla citelně zpomalit meziročně slabší akumulace zásob, zejména v souvislosti s dokončováním rozpracované produkce. Tento faktor pak spolu s odezněním problémů v dodavatelských řetězcích podpoří export, dovoz však vzhledem k celkově slabé domácí poptávce zůstane utlumený. Příspěvek salda zahraničního obchodu k růstu HDP by tak měl být výrazně kladný. V roce 2024 by se výkon ekonomiky mohl zvýšit o 2,3 % hlavně zásluhou obnoveného růstu spotřeby domácností. Hospodářskou aktivitu však budou mírně tlumit dopady konsolidačního balíčku.

Vysoká inflace zpomaluje letos ekonomický růst a snižuje životní úroveň obyvatel. K mimořádně silnému růstu spotřebitelských cen významně přispívají nejen potraviny, elektřina či zemní plyn, ale i další kategorie zboží a služeb. Silné domácí poptávkové tlaky jsou již zmírněny zvýšenými měnověpolitickými sazbami. Protiinflačně působí rovněž posilování koruny. Meziroční inflace se v průběhu první poloviny letošního roku rychlým tempem snižovala z hodnoty 17,5 % v lednu na 8,8 % v červenci, ve druhém pololetí by se už měla držet na vysokých jednociferných hodnotách. V závěru roku bude v meziročním srovnání působit bazický efekt úsporného energetického tarifu a průměrná míra inflace za letošní rok by měla dosáhnout 10,9 %. Oproti tomu v průběhu celého příštího roku by již meziroční růst spotřebitelských cen měl činit v průměru 2,8 %.

Na trhu práce se nadále projevují nerovnováhy související s nedostatkem pracovníků. V důsledku toho by navzdory slabé hospodářské dynamice neměla míra nezaměstnanosti v roce 2023 příliš vzrůst. Z průměrných 2,3 % v roce 2022 by se letos mohla zvýšit na 2,8 %, v příštím roce by mohla klesnout v průměru na 2,7 %. Přetrvávající napětí na trhu práce bude tlačit na růst mezd, který však i letos bude zaostávat za inflací. K obnovení růstu průměrné reálné mzdy by mělo dojít až v roce 2024.

Odhad deficitu veřejných financí za rok 2023 ve výši 3,6 % HDP reflektuje mimořádné příjmy a výdaje související s energetickou krizí, rostoucí mandatorní výdaje v sociální oblasti i pokračující výdaje v oblasti humanitární pomoci. Schodek povede k nárůstu zadlužení na úroveň 44,7 % HDP.

Predikce je zatížena množstvím rizik, která v úhrnu považujeme za vychýlená směrem dolů. Hlavní negativní riziko souvisí se schopností nahradit výpadek dodávek zemního plynu z Ruska do Evropské unie zvýšeným dovozem od jiných dodavatelů a opatřeními na straně poptávky. Hospodářský růst by také oslabilo případné obnovení problémů v dodavatelských řetězcích. Rizikem je rovněž vývoj inflace a inflačních očekávání. Pozitivně však může působit mimořádný nárůst úspor domácností z posledních let, který by mohl pomoci tlumit dopady vyšších spotřebitelských cen na spotřebu.

Srpnovou makroekonomickou predikci České republiky projedná 31. srpna 2023 Výbor pro rozpočtové prognózy.

Tabulka: Hlavní makroekonomické indikátory
  201820192020202120222023202420232024
              Aktuální predikce Minulá predikce
Nominální hrubý domácí produkt mld. Kč, b.c. 5 411 5 791 5 709 6 109 6 786 7 384 7 751 7 475 7 989
  růst v %, b.c. 5,9 7,0 -1,4 7,0 11,1 8,8 5,0 10,0 6,9
Reálný hrubý domácí produkt růst v %, s.c. 3,2 3,0 -5,5 3,6 2,4 -0,2 2,3 0,1 3,0
Spotřeba domácností růst v %, s.c. 3,5 2,7 -7,2 4,1 -0,7 -3,4 3,9 -2,7 3,9
Spotřeba vládních institucí růst v %, s.c. 3,9 2,5 4,2 1,4 0,6 2,4 1,8 1,6 1,3
Tvorba hrubého fixního kapitálu růst v %, s.c. 10,0 5,9 -6,0 0,8 3,0 0,8 0,7 2,8 0,5
Příspěvek čistých vývozů k růstu HDP p.b., s.c. -1,2 0,0 -0,4 -3,6 0,9 2,4 1,3 0,8 1,4
Příspěvek změny zásob k růstu HDP p.b., s.c. -0,5 -0,3 -0,9 4,8 0,9 -1,7 -1,3 -0,5 -0,7
Deflátor HDP růst v % 2,6 3,9 4,3 3,3 8,5 9,0 2,6 9,9 3,8
Míra inflace spotřebitelských cen průměr v % 2,1 2,8 3,2 3,8 15,1 10,9 2,8 10,9 2,4
Zaměstnanost (VŠPS) růst v % 1,4 0,2 -1,3 -0,4 -0,8 1,0 0,7 -0,2 0,6
Míra nezaměstnanosti (VŠPS) průměr v % 2,2 2,0 2,6 2,8 2,3 2,8 2,7 3,0 2,8
Objem mezd a platů (dom. koncept) růst v %, b.c. 9,6 7,8 0,1 5,9 9,3 8,4 6,1 7,5 5,8
Saldo běžného účtu % HDP 0,4 0,3 2,0 -2,8 -6,1 -1,7 -0,6 -3,5 -1,9
Saldo sektoru vládních institucí % HDP 0,9 0,3 -5,8 -5,1 -3,2 -3,6 . -3,5 -2,9
Dluh sektoru vládních institucí % HDP 32,1 30,0 37,7 42,0 44,2 44,7 . 43,5 44,0
Předpoklady:                    
Měnový kurz CZK/EUR   25,6 25,7 26,4 25,6 24,6 23,8 23,9 23,8 23,8
Dlouhodobé úrokové sazby % p.a. 2,0 1,5 1,1 1,9 4,3 4,3 3,9 4,5 4,0
Ropa Brent USD/barel 71 64 42 71 101 80 77 77 73
HDP eurozóny růst v %, s.c. 1,8 1,6 -6,2 5,4 3,4 0,7 1,2 0,7 1,3

 

Zdroj: Tisková zpráva MF

Tagy

▲+0.3%
1 den
▼-0.6%
1 týden
▼-3.42%
1 měsíc
▲+28.41%
1 rok
Akcioměr 15.45%
info
▲+0.63
1 den
▲+1.35
1 týden
▲+6.76
1 měsíc
▼-49.27
1 rok
Index stresu 46.53
info
Naše zprávy najdete i na sítích
FCB, Twitter, LinkedIn

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace