V Maďarsku nově matky mladší 30 let nemusí platit daň z příjmu fyzických osob

02. 03. 2023
V Maďarsku nově matky mladší 30 let nemusí platit daň z příjmu fyzických osob
foto: Pixabay/Ilustrativní

Maďarská populační politika prochází změnami. V roce 2019 se zavedly doživotní úlevy na daních z příjmu pro matky z více jak čtyřmi dětmi a od letošního roku nově do třiceti let nemusí platit ani prvorodičky. Jaké budou mít tyto kroky dopady na celkovou výši sazby? Nejsou čtyři děti příliš ambiciózním cílem? A když se toto týká pouze matek, o kolik více otců se rozhodne zůstat s dětmi doma a nepracovat?

Již delší dobu se celá Evropa potýká se stárnutím obyvatelstva. Porodnost na matku se dlouhodobě snižuje a prodlužuje se průměrná délka života. Podle dat Eurostatu se Maďarská úhrnná plodnost dlouhodobě pohybuje pod průměrem EU27. V porovnání například Česká republika se od roku 2015 drží zřetelně nad ním. V Maďarsku se rozhodli k tomuto problému přistoupit po svém. Z nemalého množství vyjádření maďarského premiéra Viktora Orbána na toto téma, zatímco Západ chce dohnat počty přijetím imigrantů, oni stojí o vlastní děti. Výsledkem jsou hned dvě ustanovení především v podobě úlevy na daních pro matky.

Opatření pro podporu maminek

Roku 2019 byla zavedena populační politika s názvem „Family protection action plan“ (pozn. redakce: Akční plán na ochranu rodiny) acílem zvýšit celkovou plodnost. Dle serveru CNBC hlavním bodem bylo doživotní uvolnění matek s více jak čtyřmi dětmi od daní z příjmů. Kromě toho se mělo také jednat například o dotace pro velké rodiny na nákup většího auta, úvěrový program na pomoc rodinám s nejméně dvěma dětmi při koupi bydlení, nebo přiznání nároku na příspěvek na péči o děti pro prarodiče, kteří se starají o vnoučata. Každá žena také dostane možnost požádat o zvýhodněnou půjčku při prvním sňatku.

Nově od ledna vstoupilo v platnost další rozšiřující nařízení za účelem snížit průměrný věk prvorodičky, který se podle maďarského Ústředního statistického úřadu v roce 2021 dostal až na 29 let. „Maďarsko rozšiřuje svou rodinou politiku: od ledna budou ženy, které se stanou matkami před dovršením 30 let, osvobozeny od placení daně z příjmu fyzických osob!“ zveřejnil na svém Twitteru Orbán. Maminky tedy do svých třiceti let nemusí platit, nehledě na počet potomků. Daň z příjmů v Maďarsku momentálně neplatí každý pracující člověk mladší 25 let, každá matka mladší 30 let a doživotně každá matka s více jak čtyřmi dětmi.

Dopady populační politiky

Stránky maďarského Ústředního statistického úřadu uvádí, že mezi lety 2019 a 2021 došlo k jemnému nárůstu plodnosti z 1,49 dítěte na ženu na 1,59. (Pozn. redakce: Novější data zatím nejsou k dispozici, pro rok 2022 a dále se zveřejnily pouze odhady.) Otázkou je, zda se jedná o reakci na populační politiku, přirozený vývoj nebo o tzv. mírný baby-boom spojený s pandemií viru Covid-19, který můžeme pozorovat například v severských zemích Evropy (National Geography).

Nicméně velmi zajímavým námětem na debatu je dopad těchto opatření na celkovou daňovou politiku. Profesor Tyler Cowen vznesl v článku pro server Margianal Revolution několik zajímavých otázek. Jak se tyto úlevy promítnou do celkové výše daňové sazby? „Výhoda má pak podobu neplacení daně z příjmu, nikoliv přímé platby. To znamená, že pro získání dávky musí matka čtyř dětí pracovat,“ upozorňuje autor. Jestliže tato pomoc platí pouze pro matky a je nepřenositelná na otce, pak se plat ženy najednou zhodnotí o to, co by z něj jinak musela odvést. Jakým způsobem to ovlivní počet otců, kteří zůstanou s dětmi doma? Další rozpornou záležitostí je, že na tyto bonusy prvně dosáhnou rodiny, které již děti mají. Nemělo by se primárně cílit na budoucí matky? A především, neměl by se stanovit méně ambiciózní výsledek než rovnou čtyři děti?

Z mého pohledu se jedná o hezký cíl s nepříliš promyšleným provedením. Zahrnutí do úlevy z daní pouze matky mi připadá neuvážené. Naprosto logicky to povede k tomu, že většina mladých tatínků zůstane s dětmi na rodičovské dovolené, zatímco matka půjde do práce. A jistě mnoha dalším daňovým podvodům. Navíc, pokud vezmeme v úvahu, že se tím pomůže matkám samoživitelkám, se znevýhodní samostatní tátové. Zajímalo by mě, jaké by to v mohlo mít důsledky na soudní procesy o opatrovnictví, když ženy budou moci prokázat o daňovou sazbu vyšší příjmy než muži. Nehledě na to, že daně jsou největším podílem příjmů státního rozpočtu, tudíž ti, kteří na úlevu nedosáhnou, budou muset odvést tolik, aby nahradili ztráty.

Tagy

▼-1%
1 den
▼-0.33%
1 týden
▲+4.15%
1 měsíc
▲+32.76%
1 rok
Akcioměr 40.68%
info
▲+1.13
1 den
▲+4.6
1 týden
▼-8.17
1 měsíc
▼-7.04
1 rok
Index stresu 40.57
info
Naše zprávy najdete i na sítích
FCB, Twitter, LinkedIn