Vláda dá za inzerci Lex Ukrajina přes pět milionů

30. 04. 2024
Vláda dá za inzerci Lex Ukrajina přes pět milionů
foto: Deník Vektor/Z jednání vlády

Deník Vektor si ve veřejném registru smluv všiml v pondělí zadaného dokumentu. Na jedné straně stojí Úřad vlády České republiky, na druhé Lion Communications s.r.o. Kabinet Petra Fialy se tímto krokem rozhodl nakoupit mediální prostor k Lex Ukrajina 7. Tento zákon se zaměřuje především na ty uprchlíky, kteří nečerpají žádnou pomoc od státu.

Výše spolupráce byla stanovena na 5.064.327 korun bez DPH. Podle prostudované smlouvy by měla být reklama umístěna jak na internetu, tak ve venkovních prostorách. Další část by měla být komunikována přes rozhlasové stanice. Smluvní strany se také dohodly, že žádná z nich nezpřístupní třetí osobě důvěrné informace (bez ohledu na formu jejich zachycení), které získaly během jednání vedoucích k uzavření této smlouvy nebo během plnění závazků z této smlouvy.

„Tím není dotčeno oprávnění smluvních stran sdělovat tyto údaje svým advokátům, daňovým poradcům, auditorům nebo jiným osobám vázaným na základě zvláštního právního předpisu povinností mlčenlivosti. Tyto osoby musí být na důvěrnost údajů upozorněny,“ stojí v dokumentu, který máme k dispozici.

Mediaplán, zdroj: registr smluv

V rámci legislativního návrhu Lex Ukrajina 7 chce vláda umožnit uprchlíkům, kteří nečerpají pomoc od státu, vystoupit ze statusu dočasné ochrany a získat běžný pobytový status ve formě dlouhodobého pobytu.

Adam Rözler z odboru komunikace Ministerstva vnitra doplnil: „Možnost přechodu z dočasné ochrany do dlouhodobého pobytu se bude týkat pouze těch ukrajinských uprchlíků, kteří splní předem dané podmínky. Těmi hlavními jsou minimální délka pobytu v ČR na dočasnou ochranu v délce dvou let, ekonomická nezávislost a bezúhonnost.“

Zmíněná kampaň, za kterou na straně Úřadu vlády zodpovídá Pavel Lupjan, vedoucí Oddělení strategické komunikace, by měla být realizována do konce května letošního roku.

vložil: Daniel Kolman

Tagy

▼-1%
1 den
▼-0.33%
1 týden
▲+4.15%
1 měsíc
▲+32.76%
1 rok
Akcioměr 40.68%
info
▲+1.13
1 den
▲+4.6
1 týden
▼-8.17
1 měsíc
▼-7.04
1 rok
Index stresu 40.57
info
Naše zprávy najdete i na sítích
FCB, Twitter, LinkedIn