Vláda schválila státní rozpočet pro rok 2024, deficit klesne na 252 mld. Kč

09. 10. 2023
Vláda schválila státní rozpočet pro rok 2024, deficit klesne na 252 mld. Kč
foto: Pixabay/ilustrativní

Vláda na svém dnešním zasedání schválila státní rozpočet na rok 2024 s úspornými opatřeními, která meziročně sníží deficit na 252 mld. Kč. Rozpočet počítá s celkovými příjmy 1940 mld. Kč a výdaji 2192 mld. Kč.

Sněmovní tisk 549 - Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 včetně rozpočtové dokumentace v PSP ČR

Do návrhu, který vláda odesílá k projednání do Poslanecké sněmovny, jsou samozřejmě promítnuta i opatření z Ozdravného balíčku, která snižují výdaje na národní dotace. Celkově Ozdravný balíček během příštích dvou let sníží rozpočtové deficity celkem o 150 mld. Kč, a přibrzdí tak tempo zadlužování státu. Jen v příštím roce balíček přispívá ke snížení salda státního rozpočtu o 97,7 mld. Kč.

Vracíme se k prioritě naší vlády, kterou je rozpočtová disciplína. Rozpočet plní naše závazky zvýšením výdajů na obranu a školství, nesaháme ani na sociální dávky – a to i přes rostoucí náklady na obsluhu státního dluhu.

„Sestavili jsme první rozpočet této vlády, který nečelí mimořádným výdajům vyvolaným vnějšími krizemi, jako bylo skokové zdražení energií nebo pomoc Ukrajině či uprchlíkům hledajícím v ČR bezpečí před agresí Ruské federace. Schválený rozpočet tak můžeme označit jako odpovědný. Vracíme se k prioritě naší vlády, kterou je rozpočtová disciplína. Rozpočet plní naše závazky zvýšením výdajů na obranu a školství, nesaháme ani na sociální dávky – a to i přes rostoucí náklady na obsluhu státního dluhu,“ řekl ke schválenému návrhu rozpočtu ministr financí Zbyněk Stanjura. 

Ukazatele státního rozpočtu v letech 2023 a 2024 (v mld. Kč)
UkazatelSR 2023SR 2024rozdíl 2024 - 2023
Příjmy státního rozpočtu 1 928 1 940 12
Výdaje státního rozpočtu 2 223 2 192 -31
Saldo státního rozpočtu 295 252 -43

Do návrhu rozpočtu roku 2024 je mimo jiné plně promítnut závazek vlády vyčlenit na výdaje na obranu v příštím roce částku odpovídající 2 % HDP (téměř 160 mld. Kč). Tyto výdaje nejsou rozpočtovány pouze v kapitole Ministerstva obrany, ale i v kapitolách dalších resortů, jako například Správy státních hmotných rezerv, Ministerstva zahraničních věcí, Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost, Národního bezpečnostního úřadu nebo Ministerstva dopravy.

Rozpočet také posiluje výdaje na školství a plní především závazek vlády navýšit platy učitelů na 130 % průměrné mzdy v ekonomice (průměrný plat učitele v příštím roce stoupne o 2 501 Kč na 52 426 Kč). Zároveň také zachovává výši výdajů na vědu a výzkum z národních zdrojů (40,2 mld. Kč) ve stejné výši jako v roce 2023.

Výrazně více prostředků (meziročně o 36 %) musí stát vyčlenit i na financování státního dluhu, které má vzrůst na 95 mld. Kč z letošních 70 mld. Kč. Platba státu do veřejného zdravotního pojištění za státní pojištěnce se zvýší na 151 mld. Kč (podle zákonné automatické valorizace od 1. ledna 2024 dosáhne platba za osobu a měsíc 2 085 Kč).

Naopak v neinvestičních výdajích státních institucí dochází k úsporám, jak se vláda zavázala v Ozdravném balíčku. Mzdové výdaje napříč všemi kapitolami meziročně klesnou o 2 %, což přinese celkovou rozpočtovou úsporu v rozsahu 9,2 mld. Kč. Provozní výdaje státu (bez výdajů Ministerstva obrany) byly zredukovány o 5 %, resp. o 2,3 mld. Kč. Na základě Ozdravného balíčku došlo také k výrazným škrtům v národních dotacích v jednotlivých kapitolách, a to v souhrnné výši 84,1 mld. Kč, včetně plánovaného ukončení státní podpory přenosové soustavy a distribuční sítě v objemu 38 mld. Kč. Bez tohoto vlivu představují dotační škrty částku 46,1 mld. Kč.

Úsporná opatření - dotace 2024 (15,12 kB)

„Celkové výdaje rozpočtu klesnou poprvé od roku 2016. Reálně vláda zredukovala deficit o více než 43 mld. Kč. Kdybychom přičetli k letošnímu plánovanému schodku (295 mld. Kč) zvýšené výdaje na obranu včetně těch na neustále se zvyšující dluhovou službu (48 mld. Kč + 25 mld. Kč), dosahoval by rozpočtový schodek v příštím roce 368 mld. Kč. Pokud bychom promítli do tohoto deficitu čistě jen opatření z Ozdravného balíčku plánovaná na příští rok (-97 mld. Kč), dostali bychom se na deficit 271 mld. Kč. Museli jsme tak aktivně najít dalších 19 mld. Kč úspor, což nebylo lehké, ale nakonec jsme v pětikoalici dosáhli kompromisu,“ dodal ministr financí Zbyněk Stanjura. 

Objemově největší kapitolou rozpočtu bude v příštím roce spravovat opět Ministerstvo práce a sociálních věcí, jenž bude přerozdělovat 926,5 mld. Kč (meziročně o 3 %, resp. o 27 mld. Kč více). V jeho kapitole jsou promítnuty především sociální výdaje včetně důchodů ve výši 706,2 mld. Kč, což je nárůst o 34,5 mld. Kč proti letošnímu roku mimo jiné také vlivem zákonné valorizace, která od ledna 2024 zvýší základní složku penzí o 360 Kč. Průměrný důchod tak od ledna stoupne na 20 635 Kč.

Druhou největší kapitolou s plánovanými výdaji 269 mld. Kč (meziroční nárůst o 1,5 %, resp. o 3,9 mld. Kč) zůstává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které ve svých výdajích pokrývá i 8,5 mld. Kč pro zvýšení platů učitelů. Největší nárůst výdajů mezi kapitolami bude mít v příštím roce Ministerstvo obrany vzhledem k závazku vlády zvýšit prostředky na obranu země na úroveň 2 % HDP. 

Příjmová strana státního rozpočtu počítá s daňovými příjmy v objemu přes 952 mld. Kč (meziroční nárůst o 5 mld. Kč) a příjmy z pojistného na sociální zabezpečení ve výši 756 mld. Kč (meziročně o téměř 68 mld. Kč více). Inkaso daně z přidané hodnoty by mělo dosáhnout téměř 387 mld. Kč (nárůst o 5 mld. Kč), spotřebních daní bezmála 159 mld. Kč (nárůst o 6,7 mld. Kč), daně z příjmu právnických osob bez daně z neočekávaných zisků přes 198 mld. Kč (nárůst o 41 mld. Kč) a daně z příjmu fyzických osob ve výši 155,5 mld. Kč (nárůst o 20,8 mld. Kč). Rozpočet také zahrnuje příjem 127,5 mld. Kč z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů.

Oproti návrhu Ministerstva financí odeslanému vládě koncem srpna doznal státní rozpočet několika změn, a to nejen ve struktuře výdajů, ale i v celkové výši finančních prostředků, se kterými bude stát v příštím roce hospodařit. Z titulu dalšího vývoje pokladního plnění a nově schváleného programu otevření pracovního trhu pro pracovníky ze třetích zemí zahrnulo Ministerstvo financí do upravené verze rozpočtu očekávané daňové příjmy a příjmy z pojistného na sociální zabezpečení ve výši 6 mld. Kč. Kromě toho byly do konečné verze rozpočtu zahrnuty vyšší předpokládané příjmy z dividend společností, ve kterých stát vykonává akcionářská práva. Tyto dodatečné příjmy v celkové výši 19 mld. Kč byly přerozděleny mezi resorty v rámci zářijových politických jednání, nicméně deficit zůstal oproti prvnímu návrhu nezměněn. 

První čtení zákona o státním rozpočtu v Poslanecké sněmovně je předběžně plánované na 25. října. Návrh zákona státním rozpočtu ČR na rok 2024 je evidován jako Sněmovní tisk 549:

Ozdravný balíček, který je nyní projednáván v Poslanecké sněmovně ve třetím čtení, pomůže ke zlepšení hospodaření veřejných financí a již v příštím roce se i díky němu sníží deficit veřejných financí na 2,2 % HDP z letošních odhadovaných 3,6 % HDP. V roce 2025 by měla konsolidace pokračovat a deficit klesnout na 1,7 % HDP. Střednědobý výhled Ministerstva financí počítá se schodkem rozpočtu ve výši 235 mld. Kč pro rok 2025 a jeho dalším poklesem na 220 mld. Kč v roce 2026.

Zdroj: Tisková zpráva MF

Tagy

▼-1%
1 den
▼-0.33%
1 týden
▲+4.15%
1 měsíc
▲+32.76%
1 rok
Akcioměr 40.68%
info
▲+1.13
1 den
▲+4.6
1 týden
▼-8.17
1 měsíc
▼-7.04
1 rok
Index stresu 40.57
info
Naše zprávy najdete i na sítích
FCB, Twitter, LinkedIn