Výplata jednorázového příspěvku na dítě skončí 1. července, pětitisícovou pomoc dostalo více než 1,4 milionu dětí

15. 06. 2023
Výplata jednorázového příspěvku na dítě skončí 1. července, pětitisícovou pomoc dostalo více než 1,4 milionu dětí
foto: Pixabay/ilustrativní

Jednorázový příspěvek na dítě ve výši 5 tisíc korun byl spuštěn v srpnu loňského roku jako rychlá pomoc rodinám s dětmi v období inflace, zvyšování cen energií a životních nákladů. Dosud bylo vyplaceno asi 6,9 miliardy korun. Z průzkumu PAQ Research pro MPSV vyplývá, že příspěvek byl ve většině případů využit na školní pomůcky pro děti nebo jejich volnočasové aktivity. Rodiče, kterým se dítě narodilo do konce loňského roku, mohou o příspěvek požádat nejpozději 1. července 2023.

Žádost o jednorázový příspěvek je možné podat on-line prostřednictvím klientské zóny JENDA, kam se lze přihlásit pomocí některé z forem Identity občana. Této možnosti využila naprostá většina žadatelů, tedy více než 578 tisíc z nich. Druhou variantou je podat žádost osobně na některém z vybraných pracovišť Czech POINT. Tuto cestu zvolilo asi 241 tisíc lidí. Automaticky pak příspěvek dostalo přes 240 tisíc příjemců přídavku na děti.

„Jednorázový příspěvek pomohl již více než 1,4 milionu dětí. Rodinám s nižšími a středními příjmy jsme tak mohli poskytnout rychlou finanční injekci. Podle průzkumu, který jsme si loni nechali zpracovat, příspěvek posloužil ke svému účelu. Kromě nákupu školních potřeb či zaplacení kroužků využily některé rodiny příspěvek také na zaplacení nutných výdajů. To také bylo naším záměrem, chtěli jsme hlavně podpořit rodiny v krizi,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Rodiny příspěvek využily hlavně na potřeby dětí. Polovina rodin příspěvek použila na vybavení do školy či školky, 35 % na další věci pro děti, 23 % na volnočasové aktivity. Někdy rodiny příspěvek využily i na nutné výdaje (15 %), někdy si je ušetřily (21 %).

V rámci žádosti není nutné nic zvláštního dokládat. Příjmy jsou ověřeny automaticky u Finančního úřadu a ČSSZ. Nárok na příspěvek mají všichni bez ohledu na to, zda jsou zaměstnáni, podnikají, jsou na mateřské či rodičovské, nebo bez práce. Nutné je pouze splnění podmínky hrubého příjmu nepřesahujícího 1 milion korun v roce 2021 a věku dítěte do 18 let. Jestliže rodiče dítěte žijí odděleně, může nárok na příspěvek uplatnit pouze jeden z nich. V tomto případě je nutná domluva rodičů.

„Příspěvek jsme koncipovali tak, aby pomohl hlavně domácnostem, jejichž rozpočtů se dotýká navyšování cen energií, potravin a dalších komodit nejvíce. Rodiče s dětmi, především pak samoživitelky a samoživitelé, jsou velmi zranitelnou skupinou. Roční příjem ve výši 1 milionu korun hrubého přibližně odpovídá průměrnému příjmu české domácnosti, a proto byla nastavena právě tato hranice,“ doplnil ministr Jurečka.

Příspěvek na dítě je jednorázovým příspěvkem, o který nelze zažádat opakovaně. Pokud žadatel příspěvek již obdržel, není možné, aby mu byl přiznán znovu. Systém sociální pomoci však nabízí řadu dalších příspěvků, o které si mohou rodiny zažádat. Jedná se o přídavek na dítě, příspěvek nebo doplatek na bydlení a podobně. Veškeré podstatné informace o poskytovaných formách pomoci najdete na webu MPSV.

Zdroj: Tisková zpráva MPSV

Tagy

▼-1%
1 den
▼-0.33%
1 týden
▲+4.15%
1 měsíc
▲+32.76%
1 rok
Akcioměr 40.68%
info
▲+1.13
1 den
▲+4.6
1 týden
▼-8.17
1 měsíc
▼-7.04
1 rok
Index stresu 40.57
info
Naše zprávy najdete i na sítích
FCB, Twitter, LinkedIn