ČEZ i Pražská plynárenská upozorňují na komunitní sdílení elektřiny

03. 05. 2024
ČEZ i Pražská plynárenská upozorňují na komunitní sdílení elektřiny
foto: Deník Vektor/Pražská plynárenská

V červnu loňského roku schválil kabinet Petra Fialy (ODS) novelu energetického zákona LEX OZE II (novela energetického zákona č. 458/2000 Sb.) umožňující zakládat energetická společenství a sdílení vyrobené elektřiny.

Co přesně tato možnost znamená, vysvětluje jak ČEZ, tak Pražská plynárenská.  V zásadě jde o sdílení vlastní vyrobené elektřiny. Nově vzniklý institut aktivního zákazníka umožní, aby si každý mohl svou vlastní vyrobenou elektřinu sdílet v jiném předávacím místě, například z chaty do bytu nebo z jednoho bytu do druhého.

Tato společenství (či skupiny) budou mít povinnost se registrovat.  Žádosti o sdílení elektřiny bude nutné vyřizovat u Energetického datového centra (EDC).

„Ten zajistí vyhodnocení množství sdílené elektřiny v každém patnáctiminutovém intervalu a následně tyto informace poskytne Operátorovi trhu, do jehož systému mají přístup standardní dodavatelé elektřiny jednotlivých členů společenství. Od roku 2026 by mělo datové centrum dále vyhodnocovat aktuální využívání elektřiny a vyrovnávat krátkodobé výkyvy výroby elektřiny v obnovitelných zdrojích,“ vysvětlilo tiskové oddělení Pražské plynárenské.

Státní ČEZ v této souvislosti rozdělil plánované typy komunitního sdílení do tří skupin. Půjde o společenství, kde může existovat jedna nebo více skupin sdílení, o zákazníka, který je svým vlastním pánem, anebo elektřinu poskytuje někomu jinému. Třetí případ se týká výrobce HDS.

„Pro zařazení do této skupiny musí být splněna podmínka, že všechna předávací místa musí být připojena k distribuční soustavě prostřednictvím jedné společné hlavní domovní pojistkové skříně nebo hlavní domovní kabelové skříně (souhrnně jako HDS),“ podotkl ČEZ.

O sdílení elektřiny je možné požádat pro jakýkoliv objekt, kde je připojená výrobna, a sdílení může využívat libovolný počet odběrných míst. Vhodný je tak tento způsob například v bytových domech.

Novela MPO, která zavedla sdílení elektřiny, byla vyhlášena nejlepším zákonem pro byznys v roce 2023.

vložil: Hana Suchá

Tagy

▼-1%
1 den
▼-0.33%
1 týden
▲+4.15%
1 měsíc
▲+32.76%
1 rok
Akcioměr 40.68%
info
▲+1.13
1 den
▲+4.6
1 týden
▼-8.17
1 měsíc
▼-7.04
1 rok
Index stresu 40.57
info
Naše zprávy najdete i na sítích
FCB, Twitter, LinkedIn