EU přehodnocuje své energetické cíle

04. 04. 2023
EU přehodnocuje své energetické cíle
foto: Pixabay/ilustrativní

Evropská unie zvyšuje své energetické cíle nastavené do roku 2030. Původně se plánovalo, že 32 % veškeré spotřebované energie na jejím území by mělo pocházet z obnovitelných zdrojů. Teď se tento podíl zvedl na 42,5 %.

Evropská rada a Evropský parlament se předběžně dohodly na cílech v oblasti obnovitelných zdrojů energie do roku 2030, uvádí server CNBC. 42,5 % veškeré energie všech 27 členských států bude muset pocházet z obnovitelných zdrojů. Zaměřit by se mělo především na větrnou a solární energii. Dohoda tento cíl navíc navyšuje o 2,5 % „orientační naplnění“, čímž dostáváme 45% podíl obnovitelných zdrojů na veškeré spotřebě energie. Doposud platil podíl 32 %, který byl stanoven v prosinci roku 2018. Tuto změnu musí dále schválit zástupci členských států v Radě Evropské unie a poté v Evropském parlamentu.

 

Jedním z motivů těchto opatření je snaha urychlit odklon od fosilních paliv. Tímto krokem by se mělo pomoci dosáhnout kompletního omezení dovozu ruských komodit. Evropská unie se zavázala splnit cíl kompletní nezávislosti na Rusku do roku 2027. Tento krok byl učiněn na základě vpádu Ruska na Ukrajinu a počátku válečného konfliktu, po kterém následovala energetická krize. Tyto události výrazně změnily přemýšlení zástupců o energetických opatřeních.

Celkovým cílem Evropské unie je do roku 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality a do roku 2030 snížit čisté emise skleníkových plynů alespoň o 55 %. Dále by se měl sjednotit legislativní rámec všech členských států v oblasti klimatu a energetiky. Podle výzkumu nezávislé energetické společnosti Ember se zdá, že Evropa na cestě k dosažení svých cílů ještě předběhne předpokládaný harmonogram.

Tagy

▼-1%
1 den
▼-0.33%
1 týden
▲+4.15%
1 měsíc
▲+32.76%
1 rok
Akcioměr 40.68%
info
▲+1.13
1 den
▲+4.6
1 týden
▼-8.17
1 měsíc
▼-7.04
1 rok
Index stresu 40.57
info
Naše zprávy najdete i na sítích
FCB, Twitter, LinkedIn