Evropský parlament schválil udržitelnější, odolnější a výkonnější baterie. Co to pro Evropu znamená?

18. 06. 2023
Evropský parlament schválil udržitelnější, odolnější a výkonnější baterie. Co to pro Evropu znamená?
foto: Pixabay/ilustrativní

Přísnější cíle pro sběr odpadu, účinnost recyklace a materiálové využití. Vyšší požadavky na udržitelnost, výkonnost a označování. Politika náležité péče zaměřená na sociální a environmentální rizika. Snazší výměna přenosných baterií ve spotřebičích.

Parlament ve středu schválil nová pravidla pro konstrukci, výrobu a nakládání s odpady všech typů baterií prodávaných v EU.

Poslanci schválili 587 hlasy (9 bylo proti a 20 se zdrželo hlasování) dohodu s Radou o revizi pravidel EU týkajících se baterií a bateriového odpadu. Nová legislativní úprava zohledňuje technologický vývoj a budoucí výzvy v tomto odvětví a upravuje celý životní cyklus baterií, od jejich konstrukce až do konce jejich životnosti.

Klíčová opatření nařízení:

  • Povinné prohlášení o uhlíkové stopě a štítek pro elektrická vozidla, baterie pro lehké dopravní prostředky (např. elektrické koloběžky a kola) a dobíjecí průmyslové baterie s kapacitou nad 2 kWh;
  • Navrhování přenosných baterií ve spotřebičích tak, aby je spotřebitelé mohli sami snadno vyjmout a vyměnit;
  • Elektronický pas baterií pro baterie pro lehké dopravní prostředky, průmyslové baterie s kapacitou nad 2 kWh a baterie pro elektromobily;
  • Povinnost náležité péče pro všechny hospodářské subjekty s výjimkou malých a středních podniků;
  • Přísnější cíle pro sběr odpadu: pro přenosné baterie - 45 % do roku 2023, 63 % do roku 2027 a 73 % do roku 2030; pro baterie pro lehké dopravní prostředky - 51 % do roku 2028 a 61 % do roku 2031;
  • Minimální množství materiálů získaných z odpadních baterií: lithium - 50 % do roku 2027 a 80 % do roku 2031; kobalt, měď, olovo a nikl - 90 % do roku 2027 a 95 % do roku 2031;
  • Minimální úrovně recyklovaného obsahu z výrobního a spotřebitelského odpadu pro použití v nových bateriích: osm let po vstupu nařízení v platnost - 16 % pro kobalt, 85 % pro olovo, 6 % pro lithium a 6 % pro nikl; 13 let po vstupu nařízení v platnost: 26 % pro kobalt, 85 % pro olovo, 12 % pro lithium a 15 % pro nikl.


Prohlášení zpravodaje

Zpravodaj Achille Variati (S&D, IT) uvedl: „Poprvé máme právní předpisy o oběhovém hospodářství, které se vztahují na celý životní cyklus výrobku, což je přístup, který je prospěšný jak pro životní prostředí, tak pro ekonomiku. Dohodli jsme se na opatřeních, která jsou pro spotřebitele velmi přínosná: baterie budou dobře funkční, bezpečnější a snadněji odstranitelné. Naším celkovým cílem je vybudovat silnější recyklační průmysl EU, zejména v oblasti lithia, a konkurenceschopné průmyslové odvětví jako celek, což je v nadcházejících desetiletích klíčové pro energetickou transformaci a strategickou autonomii našeho kontinentu. Tato opatření by se mohla stát měřítkem pro celý světový trh s bateriemi.“

Další postup

Po závěrečném hlasování na plenárním zasedání musí text nyní formálně schválit Rada, aby mohl být poté zveřejněn v Úředním věstníku EU a vstoupit v platnost.

Souvislosti

V prosinci 2020 Komise předložila návrh nařízení o bateriích a odpadních bateriích. Cílem návrhu je posílit fungování vnitřního trhu, podpořit oběhové hospodářství a snížit dopad na životní prostředí a společnost ve všech fázích životního cyklu baterií. Iniciativa úzce souvisí se Zelenou dohodou pro Evropuakčním plánem pro oběhové hospodářství a novou průmyslovou strategií.

Přijetím tohoto právního předpisu Parlament reaguje na očekávání občanů týkající se zvýšení evropské energetické bezpečnost, zajištění zelené infrastruktury a vybudování oběhového hospodářství, jak je vyjádřeno v návrzích 3, 4 a 5 závěrů Konference o budoucnosti Evropy.

 

Tagy

▼-1%
1 den
▼-0.33%
1 týden
▲+4.15%
1 měsíc
▲+32.76%
1 rok
Akcioměr 40.68%
info
▲+1.13
1 den
▲+4.6
1 týden
▼-8.17
1 měsíc
▼-7.04
1 rok
Index stresu 40.57
info
Naše zprávy najdete i na sítích
FCB, Twitter, LinkedIn