Je nutné provést kroky ke snížení emisí metanu z provozu fosilních paliv. Zásadně to napomůže dosažení globálních klimatických cílů

29. 10. 2023
Je nutné provést kroky ke snížení emisí metanu z provozu fosilních paliv. Zásadně to napomůže dosažení globálních klimatických cílů
foto: Pixabay.com/Free for commercial use

Podle nového nařízení Mezinárodní energetické agentury (IEA), společně s Programem OSN pro životní prostředí (UNEP) a koalicí pro klima a čistý vzduch (CCAC), je důležité vydat komplexní úsilí o snížení emisí metanu v průběhu výroby a při využívání fosilních paliv. Toto opatření má přispět k omezení globálního oteplování.

Z nedávno aktualizované zprávy od agentury IEA o omezení globálního oteplování vyplývá, že zatímco pokles poptávky po fosilních palivech by snížil emise metanu, toto snížení by samo o sobě neproběhlo dostatečně rychle, aby byly splněny světové klimatické cíle. K omezení globálního oteplování na 1,5 °C a snížení rizika překročení nevratných klimatických změn jsou zapotřebí další opatření týkající se problému emisí metanu, který vzniká při výrobě a užívání fosilních paliv. Dalšími opatřeními by měly být opravy netěsností, odstranění rutinního odvětrávání a spalování.

Ve zprávě IEA uvádí, že podle nedávných zjištění může redukce emisí metanu z fosilních paliv do poloviny století zamezit potenciálnímu nárůstu globální teploty až o 0,1 °C. Tato úspora má na celkové klima větší vliv, než by mělo vyřazení z provozu všech osobních a nákladních vozidel na světě.

Zpráva dále informuje, že do roku 2030 bude potřeba vynaložit přibližně sedmdesát pět miliard amerických dolarů na zavedení všech opatření na snížení metanu v odvětví ropy a zemního plynu podle scénáře IEA.

„Snížení emisí metanu z energetického sektoru je jednou z nejlepších – a nejdostupnějších – příležitostí k omezení oteplování v blízké budoucnosti,“ pronesl výkonný ředitel IEA Fatih Birol. Zmírnění dopadu metanu by podle portálu Globalmethanehub.org přineslo výhody pro veřejné zdraví a zabezpečení potravin. Opatření proti metanu by do roku 2050 předešlo téměř milionu předčasných úmrtí v důsledku vystavení ozónu, ztrátám na úrodě a hodinám ztracené práce v důsledku vysokých teplot.

Metan je silný skleníkový plyn, který je zodpovědný za necelých třicet procent nárůstu globálních teplot od průmyslové revoluce. Po oxidu uhličitém je to druhý největší přispěvatel ke globálnímu oteplování.

vložil:

Tagy

▼-0.27%
1 den
▲+1.72%
1 týden
▲+4.41%
1 měsíc
▲+38.39%
1 rok
Akcioměr 41.79%
info
▼-0.36
1 den
▼-1.73
1 týden
▼-16.07
1 měsíc
▼-7.84
1 rok
Index stresu 36.37
info
Naše zprávy najdete i na sítích
FCB, Twitter, LinkedIn