Lepší ochrana spotřebitelů v digitální době. Předsednictví dosáhlo předběžné dohody k bezpečnosti výrobků

25. 11. 2022
Lepší ochrana spotřebitelů v digitální době. Předsednictví dosáhlo předběžné dohody k bezpečnosti výrobků
foto: Zdroj Pixabay/Ilustrativní obrázek

České předsednictví dosáhlo předběžné politické dohody mezi Radou a Evropským parlamentem k nařízení o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). To zajistí lepší ochranu spotřebitelů. Budou se prodávat bezpečné výrobky, které splňují evropské normy. Ministerstvo průmyslu a obchodu tak plní další priority v oblasti ochrany spotřebitele v rámci českého předsednictví.

„Každý máme právo na výrobky, které jsou bezpečné. Chceme posílit dozor nad trhem, zajistit a sdílet srozumitelné informace a okamžitě odstranit nebezpečné výrobky z oběhu. K tomu nám významně pomůže právě nařízení o obecné bezpečnosti výrobků,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Nařízení pomůže snížit počet nebezpečných výrobků prodávaných jak online, tak v kamenných obchodech. Spotřebitelé budou také lépe chráněni před nebezpečnými výrobky pocházejícími ze třetích zemí a budou mít rovněž nárok na vrácení peněz nebo výměnu, pokud si nebezpečný výrobek zakoupili.

Vzhledem k digitalizaci a rostoucímu množství výrobků prodávaných online přestávají některá pravidla pro bezpečnost výrobků vyhovovat. Nařízení GPSR nahradí směrnici z roku 2001, modernizuje pravidla pro výrobce, dovoze a distributory a aktualizuje pravidla pro prodej online a online tržiště. Online tržiště budou muset například zajistit, aby si prověřila obchodníky, kteří na jejich platformě zboží nabízejí. Zároveň budou spolupracovat s orgány dozoru nad trhem – ty pak budou moci vydávat opatření, na jejichž základě budou muset online tržiště odstranit nebezpečné výrobky z nabídky.

V případě, že bude nutné výrobek stáhnout z trhu, budou mít spotřebitelé nárok na opravu, výměnu nebo vrácení peněz. Pokud to bude možné, musí hospodářský subjekt zajistit, aby si spotřebitelé mohli vybrat alespoň ze dvou z těchto možností.

Předběžnou politickou dohodu ještě musí formálně schválit Rada a Evropský parlament.

Zdroj: Tisková zpráva MPO

Tagy

▼-1%
1 den
▼-0.33%
1 týden
▲+4.15%
1 měsíc
▲+32.76%
1 rok
Akcioměr 40.68%
info
▲+1.13
1 den
▲+4.6
1 týden
▼-8.17
1 měsíc
▼-7.04
1 rok
Index stresu 40.57
info
Naše zprávy najdete i na sítích
FCB, Twitter, LinkedIn