Levnější teplo pro domácnosti. MPO připravilo ochranný program proti zdražování

03. 01. 2023
Levnější teplo pro domácnosti. MPO připravilo ochranný program proti zdražování
foto: Pixabay/Ilustrativní obrázek

Energetická krize se dotýká každého odvětví. Ani obor teplárenství nestojí stranou. Vláda už před Vánoci schválila materiál, který by měl zákazníky tepláren ochránit před zdražováním a zmírnit nárůsty ceny tepla pro zákazníky v teplárenství. O dotaci dle programu tzv. Dočasného krizového rámce bude moci žádat držitel licence na výrobu tepelné energie. Ten bude následně povinen podporu v plné výši přenést ve formě snížené jednotkové ceny tepelné energie na zákazníky včetně domácností, informovalo o tom MPO.

„Uvědomujeme si, že nárůst cen energií se promítá také do cen dodávek tepla domácnostem. Proto přicházíme s novým programem, ve kterém mohou teplárny žádat o podporu, aby nepřenášely na zákazníky zdražování,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává, že na program je připraveno 17 miliard korun.

"Letos se i kvůli ruské agresi na Ukrajině zásadně zvýšil počet cenových lokalit, kde se cena tepla pohybuje nad úrovní 1 000 Kč/GJ bez DPH, a to mezi únorem a prosincem o 107 cenových lokalit. V únoru 2022 bylo takových cenových lokalit 238, v prosinci 2022 už takových lokalit bylo 345," pokračuje ve výčtu ministerstvo s tím, že předmětem podpory budou způsobilé výdaje, kterými bude část "nákladů na výrobu tepla dodaného do soustavy zásobování tepelnou energií za měsíce únor až prosinec roku 2022 nebo rok 2023 a jejich zvýšení oproti roku 2021". MPO nyní chystá požádat EU o notifikaci, následně držitelé licencí na výrobu tepla budou moci o dotaci žádat v rámci dotační výzvy.  Finanční pomoc teplárny následně v plné výši promítnou do ceny za dodávky tepla.Podle resortu k programu budou vyhlášeny minimálně dvě výzvy, jedna pro období od 1. února 2022 do 31. prosince 2022, druhá pro období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023. Program je zpracován podle Dočasného krizového rámce pro opatření státní podpory na podporu hospodářství po agresi Ruska vůči Ukrajině, a takový postup v teplárenství doporučila Evropská komise. Podle tohoto aktuálně platného rámce je podporu možné poskytnout do 31. prosince 2023.

Tagy

▼-0.27%
1 den
▲+1.72%
1 týden
▲+4.41%
1 měsíc
▲+38.39%
1 rok
Akcioměr 41.79%
info
▼-0.36
1 den
▼-1.73
1 týden
▼-16.07
1 měsíc
▼-7.84
1 rok
Index stresu 36.37
info
Naše zprávy najdete i na sítích
FCB, Twitter, LinkedIn