McDermittova kaldera: Základna prozkoumávání bohatství lithia

12. 09. 2023
McDermittova kaldera: Základna prozkoumávání bohatství lithia
foto: freepik/ilustrativní

McDermittova kaldera, nacházející se na pomezí států Oregon a Nevada, ukrývá jedno z největších nalezišť lithia na světě. Tato oblast byla vytvořena před více než 19 miliony lety v důsledku aktivity yellowstonské horké skvrny a přitahuje nejen geology, ale také těžaře, kteří se snaží porozumět geologické historii této fascinující lokality.

Kaldera vznikla před 19 miliony lety díky činnosti yellowstonské horké skvrny a dnes má rozlohu zhruba 45 na 35 kilometrů, uvádí server OSEL. Zde se původně nacházel obrovský sopečný dóm, který se po 2,5 letech zhroutil během masivní erupce. Tato událost vedla k vytvoření kalderového jezera a zajímavých ložisek rud, včetně uranu, která se zde těží již od 20. století.

V roce 2017 byla odhalena informace, že lokalita Thacker Pass, nacházející se na jihu oblasti McDermittovy kalderové, může obsahovat obrovské množství lithia, což by mohlo být jedno z největších nalezišť na světě. Společnost Lithium Americas Corporation se rozhodla zahájit pokusné těžební operace na tomto místě, ale narazila na odpor místního obyvatelstva. Nakonec však získala těžební práva a začala zkoumat kalderu, hledat nejvhodnější místa pro těžbu lithia a přispívat k rozvoji oblasti.

Celý projekt Thacker Pass, který se zaměřuje nejen na těžbu, ale také na výzkum historie kalderové formace a mechanismů jejího vzniku, by měl být ohleduplný k přírodě, uvádí na svém YouTube kanálu Lithium Americas Copr.. Plánovaná těžba bude probíhat ze západu na východ, a hloubka výkopů se bude pohybovat okolo 120 metrů, což je v porovnání s povrchovými dobytčími operacemi v okolí relativně malé. Po dokončení prací se má příroda vrátit téměř do svého původního stavu. Materiál bez lithia bude skladován v okolí a po dokončení projektu vrácen na své původní místo. Cílem je také získat důležité informace pro budoucí efektivnější těžbu lithia.

Geologové, včetně Thomase Bensona ze společnosti Lithium Americas Corporation a Columbia University, přišli s teorií o vzniku ložiska lithia po masivní erupci a hydrotermálním obohacení hornin v této oblasti, což vytvořilo bohatá ložiska lithia v kaldeře. V dnešní době má lithium zásadní význam v oblasti obnovitelné energetiky, a proto objevy jako tyto mají velký význam pro západní země, které chtějí snížit svou závislost na dovozu lithia z Číny.

 

Tagy

▲+1.07%
1 den
▲+2.73%
1 týden
▲+4.69%
1 měsíc
▲+39.07%
1 rok
Akcioměr 40.68%
info
▼-1.85
1 den
▼-0.16
1 týden
▲+10.5
1 měsíc
▼-0.52
1 rok
Index stresu 45.51
info
Naše zprávy najdete i na sítích
FCB, Twitter, LinkedIn