První tisková zpráva napsaná umělou inteligencí: Skupina ČEZ snižuje emise a rozvíjí obnovitelné zdroje

16. 05. 2023
První tisková zpráva napsaná umělou inteligencí: Skupina ČEZ snižuje emise a rozvíjí obnovitelné zdroje
foto: Pixabay/ilustrativní

Skupina ČEZ se opět zaměřila na snižování emisí a rekultivaci krajiny. V roce 2022 bylo dosaženo výrazného snížení emisí oxidu uhličitého, tuhých látek, oxidu siřičitého a oxidů dusíku.

Množství oxidu uhličitého ze spalování fosilních paliv v roce 2021 činilo 19 995 600 tun, v roce 2022 bylo dosaženo výrazného snížení na 18 915 200 tun, což představuje meziroční snížení o 5,4 procenta. Emise tuhých látek byly v roce 2021 celkem 800 tun, v roce 2022 se podařilo snížit na 600 tun, což představuje meziroční snížení o 25 procent. Oxid siřičitý v roce 2021 byl 7 800 tun, v roce 2022 se podařilo snížit na 6 300 tun, což představuje meziroční snížení o 19,2 procenta. Oxidy dusíku v roce 2021 činily 14 300 tun, v roce 2022 bylo dosaženo snížení na 13 000 tun, což představuje meziroční snížení o 9,1 procenta.

Množství oxidu uhličitého způsobené spalováním fosilních paliv ve skupině ČEZ se v letech 2017 a 2022 výrazně snížilo. Konkrétně v roce 2017 bylo vyprodukováno 25 057 242 tun oxidu uhličitého a v roce 2022 bylo vyprodukováno 18 915 200 tun oxidu uhličitého, což představuje pokles o 24,5 %. Skupina ČEZ tak výrazně přispívá k ochraně životního prostředí a snižování emisí skleníkových plynů.

Skupina ČEZ se však nezaměřuje pouze na snižování emisí, ale i na rekultivaci krajiny. V roce 2022 bylo dokončeno celkem 170 ha rekultivace, která pomohla obnovit poškozené oblasti v okolí dolů a elektráren, z toho 124 ha tvořily rekultivace zemědělské, 25 ha lesnické, 5 ha vodní a 16 ha ostatní. Navíc byly zahájeny nové rekultivace na ploše 108 ha, z toho tvořily 64 ha rekultivace zemědělské, 37 ha lesnické, 2 ha vodní a 5 ha ostatní. Na přípravu a zahlazení předešlé hornické činnosti bylo v roce 2022 vynaloženo 358 mil. Kč, z toho na vlastní sanace a rekultivace 174 mil.

Skupina ČEZ se v posledních třech letech intenzivně věnuje rekultivaci území, která byla v minulosti postižena hornickou činností. Od roku 2020 do roku 2022 bylo dokončeno celkem 373 ha rekultivace. Tento úspěšný výsledek je důsledkem dlouhodobého úsilí Skupiny ČEZ o obnovu krajiny a ochranu životního prostředí v oblastech, kde působí.

Výsledky Skupiny ČEZ v oblasti snižování emisí a rekultivace krajiny jsou pozitivní, ale ČEZ se neustále zaměřuje i na rozvoj obnovitelných zdrojů. ČEZ plánuje výrazně posílit svou pozici v oblasti obnovitelných zdrojů energie. V rámci strategie do roku 2030 má v plánu postavit 6000 MW nových kapacit obnovitelných zdrojů, především se jedná o fotovoltaické elektrárny. ČEZ se tak chce stát lídrem v oblasti obnovitelných zdrojů nejen v České republice, ale i v celé střední a východní Evropě. V rámci plánu se počítá s využitím dostupných technologií a výzkumu nových inovativních řešení.

Tagy

▼-1%
1 den
▼-0.33%
1 týden
▲+4.15%
1 měsíc
▲+32.76%
1 rok
Akcioměr 40.68%
info
▲+1.13
1 den
▲+4.6
1 týden
▼-8.17
1 měsíc
▼-7.04
1 rok
Index stresu 40.57
info
Naše zprávy najdete i na sítích
FCB, Twitter, LinkedIn