Sněmovna schválila jednodušší vyřizování úkonů ke stavbě výroben elektřiny

20. 12. 2022
Sněmovna schválila jednodušší vyřizování úkonů ke stavbě výroben elektřiny
foto: Pixabay/Ilustrativní

Ke stavbě výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů s výkonem do 50 kW nebude potřeba povolení stavebního úřadu ani licence Energetického regulačního úřadu (ERÚ). U stavebních úpravách, při kterých bude součástí instalace obnovitelného zdroje energie, nebude posuzován celkový vzhled stavby. Toto je obsahem novely energetického a stavebního zákona, která byla 14. prosince schválena Sněmovnou.

Zákon musí nyní podepsat prezident. Vláda s návrhem přišla především z důvodu snížení energetické závislosti na Rusku. Zároveň má podpořit malé výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů. Portál ČTK uvádí, že toto zjednodušení se bude týkat i staveb umístěných na území významném z hlediska životního prostředí či památkové péče.

Na základě pozměňovacího návrhu místopředsedkyně Sněmovny Kláry Dostálové (ANO) byla podmínka limitu 50 kW změněna tak, že stavba bude muset mít v souladu s územně plánovací dokumentací. Prosadilo se tak to, že plochy určené například k bytové výstavbě budou využity ke svému účelu. Limit se zároveň zvedl z 10 kW na již zmíněných 50 kW.

Na návrh poslance Václava Krále (ODS) mělo dojít k odpojování budov od centrálního zásobování teplem při zastropování cen. Sněmovna ale tento návrh odmítla a ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) upozornil, že by byl takovýto krok v rozporu s legislativou EU.

vložil: Jana Pavlovová

Tagy

▼-1%
1 den
▼-0.33%
1 týden
▲+4.15%
1 měsíc
▲+32.76%
1 rok
Akcioměr 40.68%
info
▲+1.13
1 den
▲+4.6
1 týden
▼-8.17
1 měsíc
▼-7.04
1 rok
Index stresu 40.57
info
Naše zprávy najdete i na sítích
FCB, Twitter, LinkedIn