Uganda přichází s novými pokroky v oblasti čisté energie

14. 11. 2023
Uganda přichází s novými pokroky v oblasti čisté energie
foto: Pixabay.com/Free for commercial use

Nový průzkum od Mezinárodní agentury pro energii (IEA) přináší hloubkový pohled do ugandské energetické a klimatické politiky. Jedná se o první důkladný rozbor, který kdy tato subsaharská země měla.

Nejnovější informace, týkající se energetické situace v Ugandě byly v nedávné době zveřejněny Mezinárodní agenturou pro energii v jejich tiskové zprávě. Zpráva IEA poskytuje komplexní přehled energetického sektoru Ugandy. Analýza byla provedena ve spolupráci s ugandským ministerstvem energetiky a nerostného rozvoje. Ministerstvo čerpá ze znalostí IEA při vypracovávání plánu energetické změny.

Zpráva informuje o tom, že Uganda má již nyní k dispozici mnoho technických znalostí, vládních institucí a politických rámců potřebných pro dosažení energetických a klimatických cílů. Téměř veškerá elektřina v Ugandě se vyrábí z obnovitelných zdrojů. Tato africká země také disponuje významnými zásobami ropy a úrodnou půdou.

Mimo jiné se zde nacházejí také bohaté zásoby minerálů, které hrají klíčovou roli v modernizaci technologií čisté energie. Těmito minerály jsou například železná ruda, měď nebo kobalt. „Naše nová zpráva zjistila, že Uganda je dobře vybavena k tomu, aby řídila další pokrok směrem ke svým cílům v oblasti energetiky a klimatu. Se správnými balíčky politik to může posílit globální energetickou transformaci a zároveň přinést významné ekonomické a sociální výhody pro ugandský lid,” řekl zástupce výkonného ředitele IEA, Mary Burce Warlick.

Stále je zapotřebí hodně práce, zaměřující se na zlepšení datového pokrytí této země subsaharské Afriky. Musí se zapracovat na posílení energetických sítí a rozšíření opatření na zvýšení energetické účinnosti. V současné době má necelých čtyřicet procent populace přístup k elektřině a méně, než šest procent populace má přístup k čistým palivům na vaření. V současné době je tedy velikou prioritou právě zajištění dostupnosti elektřiny.

“Doufáme, že tato zpráva a její doporučení budou složit jako užitečná vodítka pro utváření nových strategií. Uganda plánuje svou cestu vpřed a doufá, že mezinárodní společenství naplní její ambice s nezbytnou podporou,” dodává Mary Burce Warlick.

Vysoké procento spotřeby energie v Ugandě pochází z obnovitelných zdrojů. Nesmí se opomenout fakt, že energie pochází především z tradičního dřevěného uhlí. Podle zahraničního webu Energytransition.com, představovaly v roce 2020 moderní obnovitelné zdroje pouze dvacet dva procent. Pro zelenou budoucnost Ugandy je nezbytné přejít na obnovitelné zdroje, zejména na využívání bioenergie. Je to důležitý krok, díky kterému se předjede dalšímu odlesňování a snižování emisí.

vložil:

Tagy

▼-0.27%
1 den
▲+1.72%
1 týden
▲+4.41%
1 měsíc
▲+38.39%
1 rok
Akcioměr 41.79%
info
▼-0.36
1 den
▼-1.73
1 týden
▼-16.07
1 měsíc
▼-7.84
1 rok
Index stresu 36.37
info
Naše zprávy najdete i na sítích
FCB, Twitter, LinkedIn