Úřad vlády vyhřeje Vltava. Kabinet hledá úspory

13. 06. 2024
Úřad vlády vyhřeje Vltava. Kabinet hledá úspory
foto: Deník Vektor/Vltava

Úřad vlády podle tiskového odboru cílí na úsporná energetická řešení svého provozu. Vypsal tak soutěž na využití tepelného potenciálu Vltavy pomocí tepelných čerpadel k vytápění Strakovy akademie. Ambicí úřadu je podle vlastních slov snížit spotřebu tepla na vytápění i elektřiny na osvětlení o více než 60 procent oproti současnosti.

„Úsporné opatření s využitím obnovitelných zdrojů energie má být v provozu do tří let. Realizací alternativního zdroje tepla chce být Úřad příkladem dobré praxe dalším státním i soukromým institucím, a přitom respektujícím památkovou ochranu svého sídla,“ uvedl Odbor komunikace Úřadu vlády ČR.

Cílem projektu je využívat ekologické chladivo. Jeho chod by měl být zaručen i navzdory zimním teplotám. Zařízení by mělo být celoročně v provozuschopném stavu v míře, která umožní krýt běžné i špičkové potřeby tepla.

Deník Vektor kromě tiskových podkladů studoval rovněž vypsanou veřejnou zakázku.

V oficiálních dokumentech se dočteme mimo jiné to, že realizace je plánována na tři fáze: ověření stavu energií v objektu, zpracování projektové dokumentace a poskytování energetického managementu. Samotné podklady pro případné zájemce mají přibližně padesát stran. Zajímavé jsou rovněž termíny. Fáze příprav by měla začít v prosinci 2024 a sledování úspor bude výsledkem rozmezí let 2027-2023.

Součástí je rovněž vysvětlující tabulka, jakým způsobem budou jednotlivé projekty hodnoceny, co bude jejich kladem, co naopak záporem.

„Realizací chystaného projektu mají poklesnout energetické nároky na krytí tepelných potřeb našich budov v hlavním sídle Úřadu vlády až na čtvrtinovou úroveň oproti hodnotám z předešlé dekády. To by byl výjimečný výsledek. Předpokládáme, že realizace projektu bude kofinancována z evropských peněz, konkrétně z programu ENERGov Modernizačního fondu, a dosáhne částky ve vyšších desítkách milionů korun,“ řekl v tiskovém prohlášení Filip Minář, ze sekce pro právo a ekonomiku Úřadu vlády.

vložil: Hana Suchá

Tagy

▼-1%
1 den
▼-0.33%
1 týden
▲+4.15%
1 měsíc
▲+32.76%
1 rok
Akcioměr 40.68%
info
▲+1.13
1 den
▲+4.6
1 týden
▼-8.17
1 měsíc
▼-7.04
1 rok
Index stresu 40.57
info
Naše zprávy najdete i na sítích
FCB, Twitter, LinkedIn