Zapomenuté uhelné doly se mění v zdroj čisté energie: Využití geotermálního potenciálu oživuje bývalé těžební oblasti

14. 05. 2023
Zapomenuté uhelné doly se mění v zdroj čisté energie: Využití geotermálního potenciálu oživuje bývalé těžební oblasti
foto: Pixabay/ilustrativní

Vláda Spojených států se rozhodla investovat téměř půl miliardy dolarů do projektů čisté energie v bývalých uhelných dolech. Získávání geotermální energie z těchto dolů nabízí inovativní a udržitelný způsob vytápění a chlazení budov, s ekonomickými a environmentálními výhodami. Tento přístup by mohl přispět ke snižování závislosti na fosilních palivech a transformaci uhelných regionů ve významné zdroje čisté energie.

Vláda Spojených států se rozhodla investovat téměř půl miliardy dolarů podle zákona o snižování inflace a o infrastruktuře do projektů čisté energie v bývalých uhelných dolech, uvádí server CNBC. Zajímavou a méně známou možností využití těchto dolů je získávání geotermální energie. Opuštěné doly naplněné vodou získávají teplo z hlubin země, které lze využít k vytápění a chlazení budov. Tento inovativní přístup nabízí ekonomické a environmentální výhody a může přispět ke snižování závislosti na fosilních palivech.

Po ukončení těžby se uhelné doly zaplňují vodou, která uchovává teplo z podzemí. Podle serveru TŘÍPÓL, v opuštění britských uhelných dolech se nachází přes dvě miliardy metrů krychlových vody, která má celoročně stálou teplotu a tím získává výrazný energetický potenciál. Prostřednictvím vrtů lze toto teplo vyzvednout na povrch a přenést ho do budov. Ve Velké Británii již vláda zkoumá přes 70 projektů zkoumající tuto možnost. První spuštění projekt by měl být dokončen již v červnu letošního roku a bude stát přes 10 milionů dolarů.

Tohoto systému využívají také v Nizozemsku, kde se důlní vodou vytápí více než 500 domů a dalších komerčních ploch. Zde systém funguje jako jakási uzavřená smyčka, jelikož použitá voda se vrací zpět pod zem k dalšímu ohřátí. Potenciál v tomto sektoru má i Česká republika, jelikož se zde uhlí těžilo dlouho. Využití geotermální energie na území naší republiky s pomalu ale jistě začínám včleňovat do energetického průmyslu. Na začátku letošního roku mělo dojít ke spuštění projektu v Litoměřicích, informuje server iROZHLAS.  Vrty do pěti set metrů za účelem prozkoumání geologických a hydrogeologických vlastnosti půdy byly prvním plánovaným krokem projektu SYNERGYS.

Získávání geotermální energie z opuštěných uhelných dolů však světově není běžnou praxí. Existuje však potenciál využít tuto formu čisté energie v regionech s bohatým dědictvím uhelného průmyslu, jako je například Ohio. Přestože se jedná o relativně levný zdroj energie, některé překážky brání jeho širšímu využití. Investice do nových technologií a podpora čisté energie jsou v těchto oblastech omezené. I proto se vláda USA rozhodla k tomuto kroku. Navzdory tomu existuje možnost proměnit tento dědictví uhelného průmyslu ve zdroj čisté energie, který by přinesl ekonomický prospěch a snížil zátěž životního prostředí.

"Každé důlní prostředí představuje jinou výzvu a s vrtáním vrtů nebo pokládáním potrubí dálkové tepelné sítě do země jsou spojeny různé náklady," vysvětlil Gareth Farr pro server CNBC, vedoucí oddělení pro inovace v oblasti tepla a vedlejších produktů pro Coal Authority v anglickém Mansfieldu. "Doufejme však, že většina těchto systémů, ne-li všechny, bude schopna fungovat s podobnými nebo lepšími náklady než tradiční systémy vytápění fosilními palivy, které máme v současnosti."

Využití geotermální energie z opuštěných uhelných dolů naději na ekonomický a ekologický přechod. Potenciál této nevyužité formy čisté energie je obrovský, ačkoli existují překážky, které je třeba překonat. Investice do těchto technologií a podpora regionů s bohatým uhelným dědictvím by mohly přinést nové možnosti a transformovat bývalá uhelná pole v energeticky udržitelné oblasti. Geotermální energie z uhelných dolů je příkladem inovativního a perspektivního přístupu, který by mohl přispět k snižování emisí skleníkových plynů a posílení energetické nezávislosti.

Tagy

▼-1%
1 den
▼-0.33%
1 týden
▲+4.15%
1 měsíc
▲+32.76%
1 rok
Akcioměr 40.68%
info
▲+1.13
1 den
▲+4.6
1 týden
▼-8.17
1 měsíc
▼-7.04
1 rok
Index stresu 40.57
info
Naše zprávy najdete i na sítích
FCB, Twitter, LinkedIn