Hospodářská komora: Firmy ruší zaměstnanecké benefity

12. 05. 2024
Hospodářská komora: Firmy ruší zaměstnanecké benefity
foto: Vláda.cz, se souhlasem pro novináře/Tomáš Prouza (Hospodářská komora)

KOMENTÁŘ: Po zavedení nových pravidel pro zdanění zaměstnanecké benefity zachovalo v nezměněné podobě jen šedesát procent firem. Zaměstnavatelé počet benefitů zredukovali nebo snížili jejich výši. Nezřídka kombinovali oba tyto přístupy. Necelá desetina podniků benefity zrušila úplně. Vyplývá to ze šetření Hospodářské komory mezi podniky napříč různými velikostmi, obory a regiony.

Poskytování benefitů mimo mzdu omezily nejčastěji podniky menších velikostí. U podniků do deseti zaměstnanců to byla dokonce polovina z nich. Mezi malými firmami do padesáti zaměstnanců poskytování zaměstnaneckých benefitů omezilo zhruba čtyřicet procent podniků. Firmy snižovaly nejen počet benefitů, ale i jejich výši.

Letos od 1. ledna je totiž většina nepeněžních benefitů osvobozena od daně pouze do výše poloviny měsíční průměrné mzdy. V případě překročení této hranice nově benefity podléhají dani z příjmu a také odvodům pojistného.

Vláda ve svém plánu snížit schodek státního rozpočtu původně zamýšlela zcela zrušit daňové osvobození zaměstnaneckých benefitů. Vládní strany nakonec částečně vyslyšely argumenty Hospodářské komory, dalších podnikatelských organizací a odborů a daňovou uznatelnost nepeněžních bonusů zachovaly alespoň do výše poloviny průměrné mzdy.

Z šetření Hospodářské komory. 

Tyto kategorie benefitů, kam spadají například preventivní vyšetření, očkování nebo psychologická podpora, se často vztahují nejen na zaměstnance, ale i jejich rodiny.

Ubývá benefitů

Z dlouhodobých šetření Hospodářské komory mezi členy vyplývá, že benefity svým zaměstnancům v minulých letech poskytovalo rok od roku více zaměstnavatelů. Vloni, ještě před zavedením limitu pro jejich zdanění, benefity poskytovalo dvaadevadesát zaměstnavatelů v zemi.

Nejrozšířenější jsou benefity spojené se stravováním zaměstnanců.

Na osmdesát procent firem svým zaměstnancům zajišťovalo materiální vybavení, jako je mobilní telefon, notebook, služební auto nebo oděv. Sociální benefity, jako jsou příspěvek na penzijní připojištění, sick day, práce z domova nebo dovolená nad rámec zákona, nabízelo přes pětasedmdesát zaměstnavatelů.

Do šetření Hospodářské komory se zapojilo 457 respondentů, od nejmenších po největší zaměstnavatele v zemi, působících v různých odvětvích ekonomiky napříč všemi kraji České republiky.

Autorem komentáře je Hospodářská komora České republiky.

vložil: Redakce DV

Tagy

▼-1%
1 den
▼-0.33%
1 týden
▲+4.15%
1 měsíc
▲+32.76%
1 rok
Akcioměr 40.68%
info
▲+1.13
1 den
▲+4.6
1 týden
▼-8.17
1 měsíc
▼-7.04
1 rok
Index stresu 40.57
info
Naše zprávy najdete i na sítích
FCB, Twitter, LinkedIn