Investiční prostředí ve druhém čtvrtletí 2023

22. 04. 2023
Investiční prostředí ve druhém čtvrtletí 2023
foto: Pixabay/ilustrativní

Shrnutí ekonomické světové situace očima známého ekonoma a investora Pavla Kohouta. Jak se daří nejen světovému, ale i českému hospodářství?

Poznámka

Tento materiál se věnuje především americkému trhu (akcií, dluhopisů, REIT) z hlediska českého investora. Nevěnujeme pozornost českému akciovému trhu a jen zběžně hodnotíme trhy evropské. Neprovádíme žádné prognózy měnových kursů.

 Úvodní shrnutí

 • Již v září 2022 jsme očekávali postupnou dezinflaci v americké ekonomice. Tento scénář se nyní naplňuje.
 • To znamená příznivou zprávu pro riziková aktiva, konkrétně akcie a dluhopisy s delší dobou splatnosti, neboť jejich cena při poklesu úrokových sazeb roste.
 • Ke zmíněnému poklesu úrokových sazeb zatím ještě dojít nestačilo, protože Federální rezervní systém je stále ještě ve fázi zvyšování.
 • Nicméně pokles inflace (a další faktory, které podrobněji probereme dále) již stačily vytvořit očekávání poklesu sazeb. Panika, ovládající trh během roku 2022, je již pryč.
 • Díky tomuto očekávání rostly během prvního čtvrtletí 2023 hlavní americké akciové indexy.
 • Během zbytku roku 2023 očekáváme zastavení přísné americké měnové politiky, stabilizaci úrokových sazeb a jejich postupné snižování.
 • Tento vývoj se příznivě promítne do cen akcií, dluhopisů a potenciálně i nemovitostí.

 

Podrobnější informace

Inflace dosáhla v USA hodnoty 4,99 % v meziročním vyjádření koncem března. Koncem června by měla její hodnota poklesnout zhruba k úrovni 3 % meziročně. Toto zpomalení má tři hlavní příčiny:

 • Pokles cen komodit, například zemního plynu. Tabulka nepotřebuje bližší vysvětlení:

 

Komodity

 

 • Pokles objemu peněz v ekonomice

Objem peněz v ekonomice M2

 

Podle meziroční změny peněžního agregátu M2 je americká měnová politika nyní nejpřísnější od roku 1960 (a pravděpodobně dokonce až od roku 1937). Tato přísnost má jednoznačně silné protiinflační účinky, nicméně nemůže být držena dlouho. Konec této superpřísné politiky lze očekávat, až inflace poklesne pod 3 % meziročně (což může být během léta).

 •  Oslabení úvěrové aktivity

Úvěry

 

Graf zobrazuje celkový podíl amerických bank, které zpřísňují svá úvěrová kritéria. Ačkoli tato statistika má poměrně krátkou historii, dost přesvědčivě ukazuje, že zpřísňování podmínek pro úvěry bývá spojeno s hospodářskou recesí.

Hospodářské recese není třeba se přehnaně bát. Na rozdíl od krize je to poměrně běžný jev a je dosti možné, že americká ekonomika již recesí v současnosti prochází. Oficiálně bývají recese vyhlašovány s velkým zpožděním (někdy i delším než jeden rok) a proto bude možné tuto zprávu považovat za příznivou: až bude recese vyhlášena, bude to znamenat, že už je vlastně u konce. Začátek poslední (covidové) recese byl oznámen dokonce až poté, kdy tato recese skončila. Pokud jde o akciové trhy, obvykle klesají dlouho před začátkem recese. Tak tomu bylo v posledních dvou případech a patrně i během let 2022-2023.

 

Index cen rezidenčních nemovitostí S&P/Case-Shiller

Index cen nemovitostí

 

Nemovitosti a nemovitostní cenné papíry (REIT) vykazují pokles cen, neboť tento trh se více řídí aktuálními úvěrovými podmínkami, očekávání zde hrají menší roli. Nejlepší čas pro investice do REIT nastane možná během druhého pololetí 2023.

Inflace a úrokové sazby v České republice

Česká inflace a měnová politika vykazuje určité podobnosti s USA, jsou tu ovšem dva citelné rozdíly:

 • Česká inflace je vyšší (15 % meziročně, březen 2023),
 • Vývoj probíhá se zpožděním zhruba 6 až 9 měsíců.

Zatímco americká inflace vrcholila v červnu 2022, česká teprve na přelomu let 2022-2023. Podobnost je v přístupu centrální banky: jak Fed tak ČNB byly (a jsou) kritizovány pro údajně nedostatečné zvýšení úrokových sazeb, ve skutečnosti jsou měnové politiky obou centrálních bank velmi přísné z hlediska poklesu peněžní zásoby. Česká měnová politika je nejpřísnější od roku 1998, kdy probíhala bankovní krize.

Rovněž i v českém prostředí lze pozorovat, že inflace již kulminovala a že bude následovat postupná dezinflace. Napovídá tomu i meziměsíční březnová inflace v hodnotě pouhých 0,1 %. Další podobností je i výrazné ochabnutí úvěrového trhu, zejména hypoték, a pokles cen nemovitostí (s výhradou, že pro český trh nemáme k dispozici spolehlivý index cen domů a bytů).

ČNB ovšem bude se snížením sazeb čekat déle, neboť meziroční inflace bude ještě řadu měsíců poměrně vysoká.

vložil:

Tagy

▼-1%
1 den
▼-0.33%
1 týden
▲+4.15%
1 měsíc
▲+32.76%
1 rok
Akcioměr 40.68%
info
▲+1.13
1 den
▲+4.6
1 týden
▼-8.17
1 měsíc
▼-7.04
1 rok
Index stresu 40.57
info
Naše zprávy najdete i na sítích
FCB, Twitter, LinkedIn