Marcela Hrdá: Najít práci je kvůli věku nad 55 let problém

10. 05. 2024
Marcela Hrdá: Najít práci je kvůli věku nad 55 let problém
foto: Deník Vektor/Úřad práce, ilustrační foto

KOMENTÁŘ: Až 85,2 procenta Čechů starších 55 let se domnívá, že právě věk je hlavní překážkou při hledání nového zaměstnání. Určitě je o tom přesvědčeno 46,7 procenta respondentů a spíše si to myslí 38,5 procenta respondentů ve věkové skupině nad 55 let.

To, že Češi vnímají s rostoucím věkem své šance na získání nového zaměstnání jako klesající či omezené, vyplynulo z průzkumu společnosti MOORE Czech Republic na reprezentativním vzorku české populace. Neliší se přitom ani příliš pohled respondentů „mladší“ věkové kategorie 55 – 59 let, od pohledu starších ročníků z věkové skupiny 60 – 65 let.

U těch prvních je o menších šancích pro starší přesvědčeno 42,5 procenta a spíše si to myslí 41,7 procenta. Respondentů starší věkové kategorie je pak o tom, že věk je hlavní překážkou pro nalezení nového zaměstnání, přesvědčena více než polovina.

Trh práce je v České republice přehřátý, zaměstnanci chybí v řadě profesí, přesto firmy zatím moc neumí oslovit potenciální zaměstnance ve věku nad 55 let. Přitom se většinou jedná o kvalifikovanou pracovní sílu, která často umí jazyky a do pracovního procesu vstupovala v prvních porevolučních letech na počátku 90. let. Zároveň mají před sebou dalších nejméně 5-10 let potenciální pracovní kariéry, a mohou zaměstnavatelům nabídnout zkušenosti a v řadě případů i vysokou loajalitu.

Z šetření. zdroj: MOORE Czech Republic

Je samozřejmé, že zaměstnanci ve věkové skupině nad 55 let mohou mít odlišné požadavky a očekávání od svého zaměstnání než mladší věkové skupiny. Týká se to jak pracovního prostředí, tak například zaměstnaneckých benefitů, případně podpůrných aktivit, které by jim při hledání a výkonů zaměstnání pomohly. A na to, přes veškerá firemní úsilí o to být celoživotní zaměstnavatel, nejsou zatím firmy plně připraveny a svou zaměstnaneckou politiku orientují zejména na mladší ročníky.

Spíše než fakta hrají negativní roli v HR strategii firem předsudky. Ty budou muset ve své personální politice a jejím věkovým zaměřením projít mentální transformací, pokud chtějí udržet tempo rozvoje například ve srovnání se zahraniční konkurencí. Týká se to celého portfolia oblastí, začínající tím, že budou muset potřeby zaměstnanců ve věku nad 55 let nejprve lépe poznat a na základě této analýzy pak sestavit postupy, kterými dokáží oslovit tuto určitě zajímavou skupinu potenciálních zaměstnanců.

Autorem komentáře je Marcela Hrdá, partnerka skupiny MOORE Czech Republic. Deník Vektor do obsahu nezasahoval, komentář však byl vzhledem k rozsahu krácen na nejpodstatnější pasáže.

vložil: Redakce DV

Tagy

▼-0.27%
1 den
▲+1.72%
1 týden
▲+4.41%
1 měsíc
▲+38.39%
1 rok
Akcioměr 41.79%
info
▼-0.36
1 den
▼-1.73
1 týden
▼-16.07
1 měsíc
▼-7.84
1 rok
Index stresu 36.37
info
Naše zprávy najdete i na sítích
FCB, Twitter, LinkedIn