Poslanec Zborovský pro Deník Vektor: Jak by mohl přechod k zelené energii stabilizovat cenu na trhu?

24. 04. 2023
Poslanec Zborovský pro Deník Vektor: Jak by mohl přechod k zelené energii stabilizovat cenu na trhu?
foto: Pixabay/ilustrativní

Přechod Evropské unie k obnovitelným zdrojům energie je jedním z nejaktuálnějších a nejdiskutovanějších témat. K situaci se pro Deník Vektor vyjádřil poslanec a člen podvýboru pro energetiku Miroslav Zborovský (KDU-ČSL). Jaký je jeho názor na budoucnost obnovitelných zdrojů, a proč je nutné ekologické cíle neustále zvyšovat? Nejen to se dočtete níže.

Evropská unie v současné době plánuje navyšovat energetické cíle. Původních 30 % veškeré evropské energie mělo do konce tohoto desetiletí pocházet pouze z obnovitelných zdrojů, nicméně v současné době se plánuje zvýšení tohoto cíle na 42,5 %. Jak to vidí český poslanec a dokáže se Česká republika přizpůsobit těmto požadavkům?

Podle poslance a člena podvýboru pro energetiku Miroslava Zborovského (KDU-ČSL) se touto oblastí zabývá především ministerstvo životního prostředí, které plánuje zásadní změny pro podporu rozšiřování obnovitelných zdrojů energie. Připravují se nejen strategické dokumenty jako Státní energetická koncepce a Politika ochrany klimatu, ale jedná se i o snížení administrativní zátěže pro výstavbu elektráren. „V našich základních programech máme na investice připraveny významné částky, v Modernizačním fondu určeném zejména firmám a obcím je to zhruba 500 miliard korun, program Nová zelená úsporám pro domácnosti nabízí zhruba 50 miliard a 6 miliard korun nabízí Nová zelená úsporám Light určená nízkopříjmovým domácnostem, např. seniorům nebo lidem v invalidním důchodu či pobírajícím příspěvek na bydlení,“ komentuje poslanec.

Je nutné také počítat s tím, že z cílů Evropské unie musí Česká republika plnit pouze část. Stanovený podíl je vždy pro všechny členské státy dohromady s tím, že jednotlivé země mají nastavená různá pravidla. „Cíl pro ČR bude zajisté nižší, což můžeme vidět i na příkladech z minulých let. Do roku 2020 měla ČR za cíl vyrobit z obnovitelných zdrojů 13 % energie, zatímco EU 20 %. Nižší cíl máme nastaven i do roku 2030, a to 22 % ve srovnání s 32 % v EU,“ vysvětluje Zborovský. Přechod pro nás tedy nebude tak nárazový, jak prozatím působí.

Dle optimistického názoru politika by mohly obnovitelné zdroje zlepšit situaci na energetickém trhu. „Obnovitelné zdroje energie obecně díky své nízké závislosti na dodávce paliv a jejich ceně zejména stabilizují cenu elektřiny. Při financování jejich výstavby pomocí investičních dotací pak nízké provozní náklady obnovitelných zdrojů působí na snižování ceny silové elektřiny,“ předpovídá politik. Přechod na obnovitelné zdroje by tedy měl znamenat především změnu struktury výroby. Dalšími faktory ovlivňujícími cenu energie jsou také její spotřeba, ta by se měla s příchodem elektromobility a elektrickým vytápěním měnit. Zborovský však předpokládá celkový pokles poptávky.

Snaha Evropské unie o urychlení přechodu k obnovitelným zdrojům, je momentálně přímo nutným krokem. „Současná situace jak v oblasti ochrany klimatu, tak ve snaze omezit dovoz fosilních paliv z nestabilních regionů jasně ukazuje potřebu rozvoje obnovitelných zdrojů jakožto zdrojů bezemisních a nezávislých na importu,“ vyjádřil se politik k nastaveným cílům. Dle jeho názoru má Česká republika potenciál ve fotovoltaice a větrné energii. Pro dopravu a teplárenství by se mohlo využívat energie vytvořené z biomasy. „V oblasti ochrany klimatu jsou zvýšené cíle pro obnovitelné zdroje nezbytnou součástí úsilí o dosažení cíle klimatické neutrality EU do roku 2050. V odvětví energetické bezpečnosti a soběstačnosti jsou pak tyto zdroje zásadním předpokladem ke snížení dovozní závislosti na nedemokratických zemích,“ komentuje závěrem politik.

Tagy

▼-1%
1 den
▼-0.33%
1 týden
▲+4.15%
1 měsíc
▲+32.76%
1 rok
Akcioměr 40.68%
info
▲+1.13
1 den
▲+4.6
1 týden
▼-8.17
1 měsíc
▼-7.04
1 rok
Index stresu 40.57
info
Naše zprávy najdete i na sítích
FCB, Twitter, LinkedIn